З’ЇЗД АСОЦІАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

25 січня 2024 року, на базі Львівського національного університету імені Івана Франка та Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України у форматі телемосту відбувся черговий з’їзд Асоціації політичних наук України (АПНУ).

Відкриваючи з’їзд, президент АПНУ, чл.-кор. НАН України, доктор історичних наук, професор Олег Рафальський, наголосив на важливості існування вітчизняного професійного об’єднання фахівців та науковців з суспільно-політичних наук. Основною метою діяльності Асоціації є сприяння розвитку вітчизняної політичної науки та її інтеграції у світовий науковий простір шляхом налагодження співробітництва науковців, сприяння здійсненню наукових досліджень, організації наукових заходів та оприлюднення наукової інформації. Він підкреслив, що Асоціація політичних наук України є єдиним членом Міжнародної організації політичних наук (IPSA) а це, своєю чергою, дає можливість українським політологам долучитися до глобальної політологічної спільноти.

Олег Рафальський

Під час роботи з’їзду з доповідями виступили Віктор Котигоренко, доктор політичних наук, професор, завідувач відділу етнополітології ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України та Віталій Литвин, доктор політичних наук, професор кафедри політології Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Під час зʼїзду було презентовано Стратегію розвитку АПНУ на 3 роки, сайт АПНУ і журнал «Політична наука», оновлено керівні органи АПНУ. Президентом АПНУ було обрано директора ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України Олега Рафальського, першим віцепрезидентом завідувачку відділу політичних інститутів та процесів ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса Галину Зеленько, віцепрезидентом АПНУ завідувача кафедри політології ЛНУ ім. І. Франка Анатолія Романюка, вченим секретарем АПНУ Ірину Овчар. Головою Експертної ради АПНУ обрано заступника директора ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України Юрія Шайгородського. До складу Президії АПНУ також обрано Олександра Фісуна (ХНУ ім. В. Каразіна), Юрія Остапця (Ужгородський національний університет), Віталія Литвина (ЛНУ ім. Івана Франка), Олексія Третяка (ДНУ ім. О. Гончара), Дениса Яковлєва (НУ «Одеська юридична академія»), Маргариту Чабанну (НУ «Києво-Могилянська Академія»), Олега Батрименка (КНУ імені Тараса Шевченка), Анатолія Круглашова (ЧНУ ім. Ю. Федьковича), Юрія Якименка (Центр Разумкова).

Під час з’їзду

Учасники з’їзду обговорили широке поле проблем, пов’язаних зі стратегією подальшого розвитку АПНУ, формуванням стандартів політичної освіти в Україні, викладанням політичних наук у ЗВО, розвитку наукових досліджень у галузі політичної науки, інтеграції у міжнародне наукове середовище тощо.