ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ КРУГЛОГО СТОЛУ „НОВЕ ПОКОЛІННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТИКУМУ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПОВОЄННИХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ”

На сайті Інституту в розділі „Наші видання” розміщено матеріали круглого столу „Нове покоління українського політикуму в умовах війни та повоєнних суспільних трансформацій”.

Круглий стіл відбувся 15 листопада 2022 року. Науковий захід було організовано Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України та Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України в межах Програми спільної діяльності Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України на 2020–2022 роки.

Збірник матеріалів круглого столу містить тези виступів учасників. Аналізуються індикатори зміни політичних поколінь в Україні; політико-психологічний портрет нового покоління українського політикуму; синхронізованість процесів зміни політичних поколінь в Україні й світі. Автори досліджують причинно-наслідкові зв’язки ротації політичних поколінь зі змінами у масовій свідомості; необхідні передумови формування нової політичної еліти всередині громадянського суспільства. Окрему увагу приділено аналізу російсько-української війни в контексті поколінного конфлікту національних політичних еліт, створенню інституційних та інших запобіжників реставрації олігархії в українській політиці у повоєнний час.

Адресується дослідникам в галузі суспільних та поведінкових наук, експертам, політичним та громадським діячам, студентам і аспірантам вищих навчальних закладів та усім, хто цікавиться поколінною проблематикою в політиці.

Збірник публікується в електронному форматі.

Нове покоління українського політикуму в умовах війни та повоєнних суспільних трансформацій : матеріали круглого столу (PDF)