“Жовтневі читання” на тему “Політика державотворення в Україні: виклики часу”

8 жовтня 2015 року в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України відбулися традиційні, уже одинадцяті Читання.

8 жовтня 2015 року в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України відбулися традиційні, уже одинадцяті Читання. Щоправда цього року започатковується новий формат цього наукового зібрання. На зміну «Курасівським читанням» приходять «Жовтневі читання». Нова назва заходу символізує увіковічення пам’яті уже двох директорів нашого інституту, які пішли із життя цього місяця – Івана Федоровича Кураса (16 жовтня 2005 р.) та Юрія Анатолійовича Левенця (8 жовтня 2013 р.)

Тема цьогорічної конференції «Політика державотворення в Україні: виклики часу» пов’язана з проблемою, яку, здавалося, наше суспільство уже давно повинно було зняти з порядку денного, однак яка з новою актуальністю зазвучала в контексті поді, що відбуваються в Україні протягом останніх двох років. Україна стоїть на порозі кардинальних інституційних змін, продиктованих як логікою внутрішнього розвитку так і зовнішніми впливами.


Відкрив і модерував «Жовтневі читання» директор Інституту

О. О. Рафальський

В фокусі уваги учасників читань природно постали виклики, з якими зустрілось українське суспільство в умовах війни (характерно, ніхто не вживав визначення «гібридної»). З цим пов’язано звернення фахівців до двох основних комплексів проблем: можливих напрямів та сценаріїв реформування держави і ресурсів, які до цього мають бути залучені.


Член-кореспондент НАН України М. І. Михальченко розповів про «глухі кути» українського державотворення

Принциповим моментом в усіх виступах проходила орієнтація на реформи в країні як ключовий чинник виходу з кризової ситуації. Приймаючи зібрання учасників читань в цьому сенсі як представницьку «вибіркову» українські громадяни, можна констатувати, що українське суспільство покладається насамперед на власні сили і бачить вихід своєї енергії не в агресії, а мирній праці.


Академік НАН, директор Інституту демографії та соціальних досліджень

ім. М. В. Птухи Е. М. Лібанова проаналізувала фактори виникнення та наслідки конфлікту на Донбасі.

Саме громадянська мобільність, в усіх аспектах і вимірах, від потужного волонтерського руху до подолання прокрастиації серед управлінських верств, виступає сьогодні ключовим ресурсом розвитку українського суспільства; і готовність до використання його в найбільш раціональний спосіб визначають ті або інші темпи реформування держави.


Директор наукових програм Всеукраїнської соціологічної служби Б. Ф. Сагалаков (в центрі) представив результати експертного опитування з проблем конституційної реформи в Україні

Спільним знаменником стратегічної оцінки ситуації експертами стало визнання того, що Україна на даний момент, після завершення «гарячої» фази конфлікту, по суті, склала іспит на існування в ній суспільства громадян (або «політичної нації»), вийшовши з випробування із зміцненою ідентичністю, остаточно спростувавши ще недавно поширювані скептично налаштованими спостерігачами уявлення про неї як ‘failed state’.


Провідний науковий співробітник ІПіЕНД ім. І. Ф.Кураса НАН України, доктор політичних наук   Л. О. Кочубей проаналізувала інформаційно-комунікативні технології взаємодії влади та опозиції


Завідувач кафедри політичних наук КНУБА, доктор політичних наук

Є. В. Перегуда здійснив аналіз економічних факторів процесу децентралізації в Україні


Доктор історичних наук, член кореспондент НАПН В. М. Ткаченко здійснив спробу визначити місце соціогуманітарних наук у процесах новітнього державотворення в Україні


Головний науковий співробітник ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, доктор політичних наук 

Ю. Ж. Шайгородський пояснив вплив явища прокрастинації на гальмування соціально-економічних і політичних перетворень в Україні


Завідувач кафедри суспільних та політичних наук НАУ, доктор історичних наук А. І. Павко зосередив увагу на важливості формування методологічної культури політологічного аналізу


Завідувач лабораторії моніторингу суспільно-політичних процесів, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, доктор наук з державного управління О. В. Суший розповіла про цінності та пріоритети громадянської освіти в Україні

Тексти, підготовлені учасниками читань, будуть опубліковані в черговому числі Наукових записок Інституту.