ЖУРНАЛ „ПОЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ”. № 1 (5)’ 2023

На сайті Інституту, в розділі „Наші видання”, розміщено електронну версію наукового фахового видання – журналу „Політичні дослідження” (№ 1 (5)’ 2023), засновником і видавцем якого є Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

В черговому номері журналу опубліковано статті з проблем теорії та історії політичної науки, дослідження політичних інститутів та процесів, політичної соціології, політичної культури та ідеології, наукові розвідки з проблем світового політичного розвитку, етнополітології та етнодержавознавства.

До  1 жовтня 2023 року редакція журналу приймає рукописи статей для публікації в наступному (№ 2 (6)’ 2023)  номері часопису.