ЖУРНАЛ „ПОЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ”. № 2 (6)’ 2023

На сайті Інституту, в розділі „Наші видання”, розміщено електронну версію наукового фахового видання – журналу „Політичні дослідження” (№ 2 (6)’ 2023), засновником і видавцем якого є Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

В черговому номері журналу опубліковано статті з проблем теорії та історії політичної науки, дослідження політичних інститутів та процесів, політичної культури та ідеології, наукові розвідки з проблем етнополітології та етнодержавознавства.

Приймання рукописів статей до чергового номера журналу розпочнеться в січні наступного року.