ЖУРНАЛ „ПОЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ” ПРОІНДЕКСОВАНО В DOAJ

 

Журнал „Політичні дослідження”, засновником і видавцем якого є наш Інститут, проіндексовано в DOAJ (Directory of Open Access Journals) – міжнародному мультидисциплінарному каталозі журналів відкритого доступу.

Місія DOAJ полягає у поширенні надійної інформації про наукові рецензовані журнали відкритого доступу в Інтернеті, наданні можливості науковцям, бібліотекам, університетам та іншим зацікавленим сторонам отримати якісну та достовірну інформацію  про результати наукових досліджень, сприяти інтеграції журналів до міжнародного наукового простору. Завдяки цій роботі DOAJ сприяє розвиткові науки та освіти.

До каталогу DOAJ вносяться журнали, які відповідають низці вимог. Ці вимоги стосуються зокрема:

  • складу редакційної колегії;
  • організації роботи редакції;
  • процесу рецензування;
  • дотримання авторських прав;
  • дотримання періодичності виходу журналу;
  • процесу виявлення за запобігання академічній недоброчесності;
  • дотримання політики довгострокового архівування;
  • використання цифрових ідентифікаторів статей (DOI);
  • доступності та змістовності вебсайта журналу тощо.

Редактори DOAJ здійснюють постійний моніторинг якості видань, внесених до бази.

Внесення журналу „Політичні дослідження” до DOAJ сприятиме популяризації видання, розширенню читацької аудиторії та ознайомленню наукової громадськості з публікаціями вітчизняних вчених.