ЖУРНАЛ „ПОЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ” ВНЕСЕНО ДО НАЦІОНАЛЬНОГО РЕЄСТРУ СУБ’ЄКТІВ У СФЕРІ МЕДІА

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення на своєму засіданні 31 серпня 2023 року зареєструвала Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України суб’єктом у сфері друкованих медіа та внесла до Реєстру суб’єктів у сфері медіа журнал „Політичні дослідження / Political Studies”, засновником та видавцем якого є Інститут (рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 792 від 31.08.2023, протокол № 20).