Статут Інституту

Інститут є державною бюджетною неприбутковою установою з правами юридичної особи. У своїй діяльності він керується чинним законодавством України, Статутом Національної академії наук України“Основними принципами організації та діяльності наукової установи НАН України”, затвердженими постановою Президії НАН України від 14.09.2016 № 180, іншими нормативними актами Національної академії наук України, Статутом Інституту політичних і етнонаціональних  досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України.

Статут Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України