25 років Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України.

25 років Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України.

25 років Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2016. – 252 с.

У книзі висвітлюється історія становлення та розвитку двадцятип’ятирічного творчого пошуку колективу Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, нині провідної академічної установи країни в галузі політичних наук.

Подано бібліографію фундаторів Інституту, його двох перших директорів – академіка НАН України І.Ф. Кураса і академіка НАН України Ю.А. Левенця, бібліографічний покажчик праць науковців, опублікованих ними за час їхньої роботи в Інституті.

Адресована суспільствознавцям та всім, хто цікавиться політичними науками.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Частина І. 25 років наукового пошуку

Частина ІІ. Бібліографія академіка НАН України І.Ф. Кураса

Частина ІІІ. Бібліографія академіка НАН України Ю.А. Левенця

Частина IV. Бібліографічний покажчик праць працівників Інституту

Дирекція Інституту

Відділ теоретичних і прикладних проблем політології

Відділ теорії та історії політичної науки

Відділ етнополітології

Відділ соціально-політичної історії

Відділ національних меншин