Андрєєва О.М. “Національна безпека України в контексті національної ідентичності і взаємовідносин з Росією.”

Андрєєва О.М. “Національна безпека України в контексті національної ідентичності і взаємовідносин з Росією.”

Андрєєва О.М. Національна безпека України в контексті національної ідентичності і взаємовідносин з Росією.- К.: Парламентське вид-во, 2009. – 360 с.
ISBN 978-966-611-681-2

У монографії розглядаються питання методології системи національної безпеки України. Описано шляхи формування української національної ідентичності з точки зору взаємовідносин з Росією.

Видання розраховане на політиків, науковців, студентів та аспірантів гуманітарних спеціальностей.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ 1.   СИСТЕМА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ЯК КАТЕГОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

1.1   Статус категорії «національна безпека» в категоріально-понятійній системі сучасної політичної науки

1.2   Особливості методологічного апарату концепцій «національної безпеки» та основні складові «безпекознавчого дискурсу»

1.3   Проблема «національної безпеки» України як складова проекту розбудови суверенної держави.

РОЗДІЛ 2.   КРИЗА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНИ ЯК ПРОБЛЕМА ЇЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

2.1   Кризові тенденції національної ідентичності в Європі та їх непрямий вплив на національну ідентичність сучасної України.

2.2   Криза «локального» та «універсального» вимірів української національної ідентичності пострадянського періоду.

2.3   Перспективи виходу України з кризи національної ідентичності з точки зору загальних «денаціоналізаційних» тенденцій нашого часу

РОЗДІЛ 3.   ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЇЇ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ВИБОРУ

3.1   Концепт «цивілізацій» в історичній та соціально-політичній думці

3.2   Роль і функція цивілізаційної риторики у побудовах сучасної геополітики

3.3   Міфологема «цивілізаційного вибору» та її роль у сучасній пропаганді

3.4   Вплив ідеологій цивілізаційної ідентичності нації та держави на формування уявлень про її національну безпеку

3.5   Використання концепту «цивілізація» у формуванні ідентичності співтовариств (методологічні аспекти)

3.6   Формування цивілізаційної ідентичності України та вибір оптимальної безпеки

РОЗДІЛ 4.   УКРАЇНСЬКО – РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ – НАРІЖНИЙ КАМІНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

4.1   Соціально – психологічні аспекти українсько-російських відносин.

4.2   Соціально-психологічні аспекти «пропагандистської війни» Росії проти України.

4.3   Українсько-російські відносини з точки зору позиціонування України в рамках трикутника «ЄС – Україна – Росія».

4.4   Російські міфи про Україну та їх гальмівна роль у процесі формування української національної ідентичності.

РОЗДІЛ 5.   ФОРМУВАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ УКРАЇНИ ЯК ІМПЕРАТИВ ЇЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

5.1   Основні концепції та концепти соціального розвитку в контексті опозиції еволюція / революція: «соціальне реформування», «трансформація», «модернізація» (методологічний аналіз).

5.2   Загальнометодологічні основи формування трансформаційного проекту у сфері української національної ідентичності.

5.3   Роль «української утопії» у формуванні нової української нації.

ПІСЛЯМОВА

ДЖЕРЕЛА