Аркуша О.Г., Бойко О.В., Бородін Є.І., Віднянський С.В., Гай-Нижник П.П., Солдатенко В.Ф. та інш. Історія державної служби в Україні. У 5 т. – Т. 1.

Аркуша О.Г., Бойко О.В., Бородін Є.І., Віднянський С.В., Гай-Нижник П.П., Солдатенко В.Ф. та інш. Історія державної служби в Україні. У 5 т. – Т. 1.

Аркуша О.Г., Бойко О.В., Бородін Є.І., Віднянський С.В., Гай-Нижник П.П., Солдатенко В.Ф. та інш. Історія державної служби в Україні. У 5 т. - Т. 1. - К.: "Ніка-Центр", 2009. - 544 с.

У першому томі «Історії державної служби в Україні» аналізується широкий спектр проблем, пов'язаних з державотворчим процесом, політико-адміністративним устроєм, організацією державного управління та державної служби та діяльністю державних службовців. Авторський колектив починає своє дослідження з аналізу взаємовідносин давніх держав та суспільств на території України і завершує його характеристикою державотворчого процесу в Західноукраїнській Народній Республіці. Аналізуються всі форми і типи (національний, імперський, окупаційний) управлінської діяльності на українських землях. Фундаментальне дослідження з історії державної служби в Україні підготовлене в рамках наукового проекту, що реалізується на замовлення Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу коштом державного бюджету України під керівництвом Головного управління державної служби України. Реалізація проекту приурочена до 90-річчя запровадження державної служби в Україні та здійснюється на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України «Про відзначення 90-річчя запровадження державної служби» від 11 червня 2008 року № 817.

ЗМІСТ

До джерел (замість передмови) / Т.В.Мотренко

РОЗДЛІЛ 1.   Найдавніші держави України / О.І.Галенко

1.   Державність і державна служба у давніх степових імперіях

2.   Грецькі держави та римські провінції Надчорномор’я

3.   Боспорське царство

Посилання до розділу 1

РОЗДЛІЛ 2.   Системи управління в Київській Русі / М.Ф.Котляр

1.   Виникнення й еволюція державності

2.   Керівні інституції держави

Посилання до розділу 2

РОЗДЛІЛ 3.   Політико-адміністративний устрій Великого князівства Литовського й українських васальних князівств / Б.В.Черкас

Посилання до розділу 3

РОЗДЛІЛ 4.   Державна влада Речі Посполитої на землях України-Русі / Т.В.Чухліб

1.   Адміністрування України-Русі

2.   Інституції вищої влади та їхні повноваження

3.   Земські (місцеві) органи державного управління

4.   Державна військова служба Війська Запорозького

5.   Відносини між шляхетськими та козацькими органами влади

6.   Права та привілеї державних службовців Корони Польської

Посилання до розділу 4

РОЗДЛІЛ 5.   Середньовічні держави південної України / О.І.Галенко

1.   Середньовічні держави українського примор’я

2.   Степові імперії середньовічної України

Посилання до розділу 5

РОЗДЛІЛ 6.   Політико-адміністративний устрій Запорозької Січі (XVI-XVIII ст.) / А.О.Гурбик

1.   Становлення Запорозької Січі та її політико-адміністративного устрою

2.   Християнський контекст владно-правової моделі Запорозької Січі

3.   Інституалізація колективної волі запорозької громади -козацькі ради

4.   Інституційна модель владних повноважень кошового отамана в Запорозькій Січі

5.   Січова військова старшина

6.   Військові служителі Запорозької Січі

7.   Курінно-кошова система устрою Запорозької Січі

8.   Владно-адміністративний устрій запорозьких паланок

Посилання до розділу 6

РОЗДЛІЛ 7.   Система управління в Українській козацькій державі / В.М.Горобець

1.   Напрями еволюції державного устрою козацької України

2.   Інститути ухвалення політичних рішень

3.   Структура козацького врядування центрального рівня

4.   Структура козацького врядування місцевого рівня

Посилання до розділу 7

РОЗДЛІЛ 8.   Державна служба в українських губерніях Російської імперії / В.С.Шандра

Посилання до розділу 8

РОЗДЛІЛ 9.   Державна служба в українських регіонах Австрійської (Австро-Угорської) монархії / О.Г.Аркуша

1.   Пристосування: австрійські чиновники та їхні спроби управляти новоприєднаними територіями

2.   Польські патріоти в австрійських державних мундирах

3.   Українці та влада: паралельні світи та їхні перетини

Посилання до розділу 9

РОЗДЛІЛ 10.   Статус окупованих територій Галичини і Буковини в 1914-1917 pp. / І.Г.Патер

Посилання до розділу 10

РОЗДЛІЛ 11.   Організація управління в УНР доби Центральної Ради / П.П.Гай-Нижник, В.Ф.Солдатенко

Посилання до розділу 11

РОЗДЛІЛ 12.   Державна служба в Гетьманаті Павла Скоропадського / Р.Я.Пиріг

1.   Державна модель гетьманату: структура владно-управлінських інститутів

2.   Державна служба: законодавче забезпечення

Посилання до розділу 12

РОЗДЛІЛ 13.   Державотворчий процес в УНР доби Директорії / П.П.Гай-Нижник, В.Ф.Солдатенко

Посилання до розділу 13

РОЗДЛІЛ 14.   Державотворчий процес у Західноукраїнській Народній Республіці / П.П.Гай-Нижник, В.Ф.Солдатенко

Посилання до розділу 14