Бевз Т. А. “Партія національних інтересів і соціальних перспектив “.

Бевз Т. А. “Партія національних інтересів і соціальних перспектив “.

Бевз Т. А. Партія національних інтересів і соціальних перспектив (Політична історія УПСР) / Монографія. — К.: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2008. — 587 с.
ISBN 978-966-02-4398-9

Вийшла друком монографія Бевз Т. А. "Партія національних інтересів і соціальних перспектив ".

Завантажити повну версію

Монографія присвячена історії виникнення та діяльності найбільшої і найвпливовішої партії Української революції — Українській партії соціалістів-революціонерів (УПСР). Здійснено комплексне дослідження політичної історії УПСР. Простежено витоки УПСР від народницьких груп, ідейну та організаційну еволюцію партії, проаналізовано основні напрями її практичної політичної, парламентської, виборчої та державницької діяльності у добу Центральної Ради, опозиційну діяльність у добу Гетьманату та пошук шляхів національно-державного будівництва у період Директорії. Розглянуто діяльність партії в умовах еміграції.

 

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Феномен «української політичної партії». Методологія, історіографія та джерельна база

Розділ 2. Традиції народницького руху та його вплив на формування неонародницьких партій.

Розділ 3. Передумови виникнення і діяльність перших українських есерівських гуртків та організаційне становлення Української партії соціалістів – революціонерів як масової політичної партії

Розділ 4. Концептуальні засади національно-державного розвитку у програмних документах УПСР

Розділ 5. Досвід державницької, парламентської, виборчої та зовнішньополітичної діяльності українських есерів у добу Центральної Ради.

Розділ 6. Організаційне оформлення течій УПСР у політичне партії в умовах опозиційності гетьманському режиму.

Розділ 7. Українські есери і пошук моделі національно-державного будівництва. Розробка трудового принципу організації влади у добу Директорії.

Розділ 8. Закордонна діяльність УПСР: період протиріч і конфліктів.

Висновки

Додаток А

Додаток В

Додаток В