Бевз Т.А. Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада Одеси.

Бевз Т.А. Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада Одеси.

Бевз Т.А. Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада Одеси. – К. ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. 2016. 312 с.
ISBN 978-966-02-8101-1

Дослідження присвячене політичним ідентичностям міської громади Одеси. На основі теоретичних напрацювань та емпіричної бази у роботі досліджено політичні ідентичності міської громади Одеси через параметри простору і часу, географічні і демографічні чинники, організацію і функціонування місцевої економіки, зовнішньополітичні орієнтири, структуру релігійного середовища, форми / способи політики пам’яті, ресурсний потенціал громади, мовну і культурну політику, специфіку комунікативних мереж та завдяки аналізу участі громадян у органах місцевого самоуправління, діяльності політичних партій, громадських організацій, у виборчих кампаніях до центральних та місцевих органів влади.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади та джерельна база дослідження

1.1. Методологія дослідження

1.2. Джерельна база

Розділ 2. Чинники формування політичної ідентичності членів міської громади Одеси (1991-2015 рр.)

2.1. Історичні, соціокультурні та інформаційні засади політичної ідентичності міста Одеси

2.2. Місця пам’яті як маркери у конструюванні політичної ідентичності міської громади

2.3. Релігійна ідентичність одеської міської громади

2.4. Вплив економіки та місцевого самоврядування на політичні ідентичності городян

Розділ 3. Партійні і політичні ідентичності міської громади Одеси (1990-2015 рр.)

3.1. Еволюція партійних преференцій одеситів наприкінці ХХ ст.

3.2. Партійний спектр політичних ідентичностей місцевої громади Одеси на початку ХХ ст.

3.3. Вплив політично еліти на формування політичних ідентичносте

Розділ 4. Маркери політичної ідентичності у виборчих кампаніях

4.1. Політична палітра виборчих кампаній як чинник трансформації політичних ідентичностей

4.2. Вплив місцевих виборчих кампаній на політичні ідентичності міської громади

Розділ 5. Політичні альтернативи як чинники формування ідентичностей громади

5.1. Альтернативні політичні проекти в Одесі (ХХ – початку ХХІ ст.)

5.2. Феномен «Майдану» як маркер формування політичної ідентичності міської громади Одеси

Висновки