Бевз Т. А. „Регіональна політична еліта Сумщини: цінності, ідентичності, політична поведінка”

Бевз Т. А. „Регіональна політична еліта Сумщини: цінності, ідентичності, політична поведінка”

Бевз Т. Регіональна політична еліта Сумщини: цінності, ідентичності, політична поведінка : монографія. Київ : Інститут політичних і етно-національних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2022. 224 с.
ISBN 978-966-02-9911-5

У монографії аналізуються джерельна та історіографічна база дослідження. На тлі аналізу загальноукраїнських процесів еліти досліджено становлення та розвиток регіональних еліт Сумщини у період з кінця 1991 до 2021 рр. Розкрито трансформацію ідентичностей регіональної політичної еліти та її політичних цінностей. Політика регіональної ідентичності обумовлена культурою регіональних еліт, їхніми уявленнями про минуле і майбутнє регіону, країни. Регіональні політичні еліти часто сприяють зростанню полярних і конфліктних ідентичностей. У процесі дослідження політичної поведінки доведено, що обрана лінія поведінки регіональної політичної еліти Сумщини не завжди була послідовною, оскільки підлягала впливу багатьох факторів зовнішнього середовища і індивідуальних властивостей еліти.

Текст монографії (PDF)