Бушанський В.В. Естетика політичної влади: Монографія.

Бушанський В.В. Естетика політичної влади: Монографія.

Бушанський В.В. Естетика політичної влади: Монографія. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2009. – 360 с.
ISBN 978-966-8210-73-0

У книзі висвітлюються теоретико-методологічні засади вивчення політико-естетичних феноменів, взаємозв’язок політичного буття та свідомості, вплив міфічного й історичного світоглядів на сприйняття політики, можливість застосування естетичних категорій у процесі аналізу естетичних проявів політики й історичне втілення останніх. Показано, що естетичне сприйняття передусім позначається на становленні владної свідомості. Політико-естетичні феномени сприймаються суб’єктом завдяки механізму принадження, що постає як процес некритичного засвоєння естетичних образів як належних цінностей – мисленнєвих і поведінкових взірців. В історії політико-естетична феноменологія постає у вигляді міфів, телеологічних уявлень, тоталітарних і демократичних ритуалів.

Розрахована на політологів і філософів, а також усіх, хто цікавиться питаннями політичної теорії, історії, культури й зокрема, політичного мистецтва.

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ I.   БУТТЯ ВЛАДИ ТА ЯВИЩЕ ПРИНАДЛЕННЯ

1.1   Влада: феномен буття і свідомості

1.2   Політика, етика, релігія, мистецтво: об’єктивація та відчуження цінностей

1.3   Явище принадження: сила, краса, розумність, святість

РОЗДІЛ II.   ФОРМИ БУТТЯ І СВІТОГЛЯДУ: БУДЕННІСТЬ, МІФОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ

2.1   Буденність: життя поза політикою. (Досвід аналізу творчості Ісаака Бабеля)

2.2   Міфологічне сприйняття політики

2.3    Історичне сприйняття політики

2.4    Рефлексія буденності, міфології й історії

РОЗДІЛ III.   ПОЛІТИКА В КОНТЕКСТІ ЕСТЕТИЧНИХ КАТЕГОРІЙ

3.1   Прекрасне та потворне в політиці

3.2   Піднесене та низьке в політиці

3.3   Трагічне та комічне в політиці

РОЗДІЛ IV.   ПОЛІТИКО-ЕСТЕТИЧНІ ФЕНОМЕНИ В ІСТОРІЇ

4.1   Європа в переддень катастрофи: бунт проти християнства

4.2   Естетика революції

4.3   Естетика комуністичного режиму: Владімір Маяковський, Алєксандр Блок, Боріс Пастернак

4.4   Людина й тоталітаризм.

         Аналіз конфлікту буденність-політика в романі Боріса Пастернака «Доктор Живаго»

4.5    Естетика тоталітаризму та демократії

ВИСНОВКИ