Чабанна М. Опортунізм у прийнятті політичних рішень у бюджетній сфері у період фінансово-економічної кризи 2008–2009 рр. в Україні

Чабанна М. Опортунізм у прийнятті політичних рішень у бюджетній сфері у період фінансово-економічної кризи 2008–2009 рр. в Україні

Чабанна М. Опортунізм у прийнятті політичних рішень у бюджетній сфері у період фінансово-економічної кризи 2008–2009 рр. в Україні. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2019. 368 с.
ISSN 978-966-02-9202-4

У монографії представлено дослідження проявів політичного опортунізму суб’єктів прийняття рішень у сфері формування державних видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення в умовах фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. в Україні. Основну увагу приділено аналізу політичного режиму та політичних і соціально-економічних орієнтацій українського суспільства, їх роль у здійсненні фіскального маніпулювання. З огляду на політичну зумовленість та економічну доцільність рішень, спрямованих на підвищення соціальних стандартів у період кризи, проаналізовано особливості процесу їх розробки, ухвалення та реалізації, а також електоральні наслідки у післякризовому періоді

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження, джерельна база та огляд літератури з проблеми

1.1. Теоретико-методологічні засади дослідження

1.2. Джерельна база

1.3. Огляд літератури з проблеми

Розділ 2. Аналіз політичного середовища процесу антикризового регулювання в Україні

2.1. Характеристика політичного режиму та інституційних передумов політичного опортунізму у 2005 – на початку 2010 рр.

2.2. Особливості політичної довіри та соціально-економічні пріоритети населення напередодні та під час рецесії 2008 – 2009 рр.

Розділ 3. Фінансово-економічна криза 2008-2009 рр. в Україні: політико-економічні передумови та соціально-економічні наслідки

3.1. Аналіз економічних змін другої половини 2008-2009 рр.

3.2. Політико-економічні передумови кризових явищ в українській економіці: роль політичного опортунізму

3.3. Соціально-економічні прояви та наслідки економічної рецесії

Розділ 4. Особливості впливу політичних чинників на вибір методів антикризового регулювання.

4.1. Фінансово-економічна криза як чинник актуалізації проведення економічних реформ

4.2. Фіскальні механізми антикризового регулювання та принципи формування державного бюджету: економічні передумови соціальної спрямованості бюджетних видатків

4.3. Стратегічні напрями державного антикризового регулювання: вплив політичного протистояння

Розділ 5. Аналіз механізму ухвалення та реалізації рішень у сфері формування державних видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення

5.1. Прийняття державного бюджету: ex ate опортунізм у процесі нормативного закріплення рішень

5.2. Реалізація рішень у сфері бюджетного фінансування видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення: прояви ex post опортунізму

Розділ 6. Наслідки ex post опортунізму політичних суб’єктів антикризового регулювання

6.1.  наслідки фіскального маніпулювання

6.2.  наслідки для політичного режиму (у контексті президентських виборів 2010 р.)

Висновки

Список використаних джерел та літератури.