Демократизація політичних інститутів і суспільний розвиток в Україні

Демократизація політичних інститутів і суспільний розвиток в Україні

Демократизація політичних інститутів і суспільний розвиток в Україні : збірник наукових праць / за ред. О. О. Рафальського. О. М. Майбороди. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2019. 432 с.
ISBN 978-966-02-9246-8

У збірнику міститься аналіз перебігу демократичних реформ в Україні під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників. Оцінено наслідки найбільш актуальних суспільних реформ, розглянуто проблеми, пов’язані з владними маніпулятивними практиками, з використанням особливостей масової психології, охарактеризовано еволюційні зміни у ціннісних настановах населення України як фактор сприяння демократичних перетворенням.

Збірник підготовлений за підсумками наукового проекту «Демократизація політичних інститутів і суспільний розвиток в Україні», виконаного в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України за рахунок бюджетної програми «Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень на 2019 рік.

Завантажити повну версію

Зміст

Від упорядників

Розділ 1. Демократичні реформи у патерналістському суспільстві

Зеленько Г. І. Екзогенні стимули процесів демократизації в Україні: зміст і наслідки зовнішніх впливів у політичному розвитку країни

Брехаря С. Г. Антикорупційна реформа: мета, шляхи реалізації, результати

Ляшенко Т. М. Сучасна держава і глобальний ринок праці

Бушанський В. В. Інформаційно-маніпулятивні практики у дискурсивному представленні суспільно-політичних реформ в Україні

Кочубей Л. О. Політична комунікація як фактор розвитку громадянського суспільства

Розділ 2. Новації і рудименти в сучасному політичному процесі в Україні

Самчук З. Ф. Превентивність прийняття політичних рішень як передумова ефективної політики

Кармазіна М. С. Політичні партії України у процесі виборів президента України 2019 року

Бевз Т. А. Специфіка здійснення реформ місцевого самоврядування та територіальної організації влади в регіонах України: здобутки і прорахунки

Балабан Р. В. Кореляція протестних настроїв і курсу політичних стратегій

Калакура О. Я. Формування етнонаціональної політики єдності в контексті євроінтеграційний процесів

Розділ 3. Ціннісні аспекти демократичних змін в Україні

Шайгородський Ю. Ж. Ціннісно-смислові основи реформування українського суспільства

Кононенко Н. В. Актуальний інструментарій інституційного впливу на модернізацію ціннісної парадигми українців

Шаповал Ю. І. Роль процесу декомунізації у формуванні суспільної свідомості в Україні

Поліщук Ю. М. Місце та роль суспільних цінностей у визначенні цивілізаційного вибору України

Ніколаєць Ю. А. Історична політика у контексті реформування українського суспільства (2014-2019 рр.)

Подольський А. Ю. Меморіальний проєкт «захистимо пам’ять»: Концептуальні засади і перспективи розвитку