Дергачов О.П. Партнерський потенціал України: становлення і реалізація.

Дергачов О.П. Партнерський потенціал України: становлення і реалізація.

Дергачов О.П. Партнерський потенціал України: становлення і реалізація. – К., 2009. – 496 с.
ISBN 978-966-02-5385-8

У монографії аналізуються чинники формування України як суб’єкта міжнародних відносин, її політичної конкурентоспроможності, характер взаємодії з основними зовнішньополітичними партнерами.

Розраховано на дослідників проблем зовнішньої політики України.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ВСТУП. Стан та проблеми дослідження партнерського потенціалу України

1.     Українське суспільство як міжнародний актор

1.1.   Ціннісні орієнтації та громадянські якості населення

1.2.   Потенціал самоорганізації суспільства

1.3.   Еволюція цивілізаційного та геополітичного самовизначення

1.4.   Прояви та природа геополітичного дуалізму

1.5.   Проблеми національної консолідації

1.6.   Висновки. Дистанція від об’єктивності та суб’єктивності.

2.     Національний потенціал модернізації

2.1.   Демократизація як чинник партнерського потенціалу

2.2.   Якість державності та рівень дієздатності держави

2.3.   Проблеми модернізації суспільно-політичної системи

2.4.   Пошук моделі національного розвитку

2.5.   Висновки. Проблеми і перспективи модернізації країни

3.     Міжнародне середовище та концептуалізація зовнішньої політики

3.1.   Зовнішні чинники становлення державності

3.2.   Європейська спільнота – чинник цивілізаційного самовизначення

3.3.   Національні інтереси та пріоритети зовнішньої політики

3.4.   Концептуальні підходи до проблем національної безпеки

3.5.   Висновки. Практика не підпорядкована теорії

4.     Зовнішня політика у внутрішньополітичному процесі

4.1.   Зовнішньополітичні стратегії українських президентів

4.2.   Зовнішньополітичні пріоритети українських політичних партій

4.3.   Роль провідних політичних гравців у формуванні та реалізації зовнішньополітичного курсу

4.4.   Висновки. Перспективи формування консолідованого зовнішньополітичного курсу

5.     Чинники зовнішньополітичної практики

5.1.   Російський вектор

5.2.   Західний вектор

5.3.   Висновки. Проблеми конструктивності та паритетності партнерства

Заключні положення: підсумки і передбачення

Документальні та аналітичні джерела

Список таблиць