Держава і суспільство в Україні: історія і сучасність

Держава і суспільство в Україні: історія і сучасність

Держава і суспільство в Україні: історія і сучасність / За ред. д.і.н. О.М. Майбороди – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 184 с.
ISBN 978-966-02-7186-9

В монографії розкрито історичні витоки і сучасний стан найбільш актуальних і складних проблем у відносинах між державою і суспільством на теренах сучасної України, запропоновано рекомендації з їх вирішення, проаналізовано перспективу досягнення між державою і суспільством партнерської моделі, заснованої на консенсусних засадах прийняття рішень.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Розділ. 1. Інститут держави та державні інституції в еволюційних взаємовідносинах з суспільством

1.1. Державогенеруюча і легітимуюча роль давньоруського суспільства.

1.2. Українське суспільство під польсько-литовським правлінням

1.3. Українське суспільство під владою «Війська Запорозького»

1.4. Українські землі під імперським правлінням

1.5. Українське суспільство радянської доби

1.6. Громадська альтернатива владі

Розділ 2. Особливості демократизації взаємовідносин держави і суспільства у незалежній Україні

2.1. Демократичні новації і радянські традиції у державному правлінні

2.2. Громадянський стан українського суспільства: між ідеалом та реальністю

Розділ 3. Політичні аспекти взаємодії держави і суспільства.

3.1. Ідеологічні та соціокультурні чинники взаємин

3.2. Правові основи діалогу між владою і суспільством

3.3. Проблема парламентських взаємовідносин між владною більшістю та опозицією

3.4. Мотивація, форми та наслідки політичної участі громадян

3.5. Громадська діяльність в українському суспільстві

Розділ 4. Функціональна спроможність держави та її інституцій

4.1. Забезпечення прав і свобод громадян.

4.2. Управлінська функція держави

4.3. Арбітражна функція держави

4.4. Рушійна функція держави

4.5. Націєтворча функція держави