Державне політичне правління і національна єдність: аналітична доповідь.

Державне політичне правління і національна єдність: аналітична доповідь.

Державне політичне правління і національна єдність: аналітична доповідь / за ред. О.М. Майбороди. – Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2017. – 248 с.
ISBN 978-966-02-8447-0

В аналітичній доповіді розглянуто питання зміцнення згуртованості українського суспільства механізмами і практикою державної політики у таких сферах як політико-ідеологічні засади суспільного ладу, досягнення системності в державному управлінні, забезпечення правової рівності громадян країни, соціальної справедливості, єдності соціокультурної сфери при забезпеченні культурного плюралізму.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА ПОЛІТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

1.1. Політико-ідеологічні орієнтації населення країни (Н.В. Кононенко)

1.2. Політико-практична модель унітарності України: від розколу до єднання (Ю.Ж. Шайгородський)

РОЗДІЛ 2. СИСТЕМНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

2.1. Функціональний розподіл між владними інститутами та інституціями: механізми та принципи координації (Зеленько Г.І.)

2.2. Інтегративна харизма державної влади: суспільні оцінки та очікування (Зеленько Г.І.)

РОЗДІЛ 3. ПРАВОВА РІВНІСТЬ В УКРАЇНІ

3.1. Свобода, відповідальність та законослухняність у суспільних уявленнях та поведінці (Римаренко С.Ю.)

3.2. Захищеність громадян від дискримінації: конституційно-правові норми та їх імплементація (Римаренко С.Ю.)

3.3. Правова легалізація суспільних протестів (Балабан Р.В.)

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

4.1. Виклики соціальної диференціації в Україні (Кочубей Л.О.)

4.2. Виконання державою регулятивної функції щодо соціальної сфери (Кочубей Л.О.)

РОЗДІЛ 5. ПЛЮРАЛІСТИЧНІСТЬ ТА ЄДНІСТЬ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

5.1. Соціокультурні та політичні уподобання серед населення країни: питання взаємної зумовленості (Шаповал Ю.І.)

5.2. Соціокультурна політика держави: проблеми і перспективи (Шаповал Ю.І.)

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ