Донбас у системі інформаційної безпеки держави: регіональні особливості, зовнішні виклики, інструменти боротьби з антиукраїнською пропагандою / Аналітична доповідь

Донбас у системі інформаційної безпеки держави: регіональні особливості, зовнішні виклики, інструменти боротьби з антиукраїнською пропагандою / Аналітична доповідь

Донбас у системі інформаційної безпеки держави: регіональні особливості, зовнішні виклики, інструменти боротьби з антиукраїнською пропагандою / Аналітична доповідь. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2015. – 196 с.
ISBN 978-966-02-7862-2

Аналітична доповідь підготовлена за результатами науково-дослідної роботи «Донбас у системі інформаційної безпеки держави: регіональні особливості, зовнішні виклики, інструменти боротьби з антиукраїнською пропагандою», що виконувалася в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України у 2015 році. Внаслідок виконання проекту досліджено регіональні особливості Донбасу, зовнішні виклики, інструменти боротьби з антиукраїнською пропагандою у системі інформаційної безпеки держави.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Донбас через призму державної політики інформаційної безпеки: недоліки законодавчо-правової бази (Бевз Т.А.)

Розділ 2. Інформаційний простір Донеччини: регіональні особливості (Кармазіна М.С.)

Розділ 3. Донбас у зоні інформаційного впливу Російської Федерації (Ротар Н.Ю.)

Розділ 4. Громадський досвід протидії антиукраїнській інформаційній війні (Зорич О.О.)

Розділ 5. РПЦ на Донбасі як інструмент інформаційно-пропагандистської політики Російської Федерації. Способи і форми протидії держави і суспільства церковно-релігійній деструкції (Яремчук В.Д.)

Розділ 6. Інформаційна безпека держави: напрями й інструменти захисту українського інформаційного поля (Кочубей Л.О.)

Висновки

Рекомендації

Відомості про авторів