Донбас в етнополітичному вимірі.

Донбас в етнополітичному вимірі.

Донбас в етнополітичному вимірі. - К.: ІПіЕНД імені І.Ф. Кураса НАН України, 2014. – 584 с.
ISBN 978-966-02-7350-4

У книзі подано результати комплексного дослідження історії і сучасної динаміки етнополітичних процесів на території українського Донбасу. В контекстах цієї динаміки розкривається зв’язок етнічного і політичного в генезисові складу, зайнятості та соціально-професійної стратифікації, мовних, культурних і релігійних орієнтацій та переваг, регіональної ідентичності та особливостей суспільної поведінки населення Донбаського регіону України. Обґрунтовано комплекс пропозицій щодо умов і способів реінтеграції Донбасу і його населення в суспільний простір України.

Розрахована на науковців, викладачів, студентів вишів, усіх, хто має інтерес до етнополітичної науки і суспільної практики.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ГЕНЕЗИС ЕТНОПОЛІТИЧНОЇ СПЕЦИФІКИ УКРАЇНСЬКОГО ДОНБАСУ ВІД ДАВНІХ ЧАСІВ ДО РОЗПАДУ СРСР.

1.1. Політичні аспекти формування етнічної, етносоціальної і поселенської структури населення.

1.2. Культурний контекст етнополітичної історії регіону.

1.3. Донбас у процесах суверенізації Української РСР

РОЗДІЛ ІІ. ДОНБАС В ЕТНОПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

2.1. Динаміка етнічних змін на Донбасі у 1989-2011 рр.

2.2. Етнічні особливості зайнятості і соціально-професійної стратифікації населення

2.3. Культура, освіта і мовні практики

2.4. Релігійна складова етнополітичних процесів: структура, функціонування, особливості розвитку

2.5. Етнополітичний аспект політичних переваг і орієнтацій населення Донбасу

2.6. Етнополітичний контекст ма-медійного дискурсу

2.7. Етнополітичні особливості регіональної ідентичності

ПІСЛЯМОВА

ДОДАТКИ