Друга світова війна і доля народів України: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції

Друга світова війна і доля народів України: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції

Друга світова війна і доля народів України: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – К.: Сфера, 2005. – 220 с.
ISBN 966-8782-12-7

У збірці вміщено доповіді учасників Всеукраїнської наукової конференції, які висвітлюють загальні процеси у житті народів України під час війни, проблеми міжнаціональних відносин, історію національно-визвольних рухів, різні сторони національного життя. Досліджено також національну політику Радянського Союзу, нацистської Німеччини і держав Східної Європи на українських землях наприкінці 1930-х – на початку 1950-х років.

ЗМІСТ

Слово до читача

Проблеми вивчення історії народів України під час Другої світової війни

Лисенко О.Є. Деякі методологічні аспекти дослідження національної політики сталінського й гітлерівського режимів у період Другої світової війни

Нахмапович В.Р. Суб’єктивні проблеми дослідження історії народів України під час Другої світової війни

Шайкан В.О. Дослідження Другої світової війни в сучасних умовах і деякі ідеологічні підходи до висвітлення проблеми

Подольський А.Ю. Тема Голокосту в сучасній українській історіографії: проблеми наукових досліджень та інтерпретацій (тези доповіді)

Друга світова війна і загальні процеси в житті народів України

Перевезій В.О. Етноконфесійні зміни структури українського суспільства у воєнні і перші повоєнні роки

Шайкан В.О. Колабораціонізм в Україні у роки Другої світової війни: причини виникнення, особливості, масштаби

Ковба Ж.М. Вплив політичної ситуації на соціальну та етнічну ідентифікацію населення України у період Другої світової війни (тези доповіді)

Вишиванюк О.Г. Етноконфесійні процеси в Україні у період 1944—1953 pp. (тези доповіді)

Міжнаціональні відносини

Гон М.М. Архітектоніка політичної культури міжетнічної взаємодії: фактор інтелігенції

Андрійчук М.Т. Українсько-єврейські взаємини на Західній Волині напередодні та в роки
Другої світової війни

Гончаренко О.М. Політика нацистського геноциду і участь місцевого населення Київщини у порятунку євреїв (за документами радянських спецслужб)

Пастушенко Т.В. До питання про взаємовідносини у середовищі українських примусових робітників нацистської Німеччини

Левикін В.В. Національний аспект проблеми перебування іноземних військовополонених західних армій у радянському полоні

Найман А.Я. Вторая мировая война в освещении современных антисемитских изданий Украины

Дубик М.Г. Міжнаціональні відносини у середовищі в’язнів концтабору Маутхаузен (тези доповіді)

Національно-визвольні рухи

Романько О.В. Освободительное движение народов России и украинский вопрос в период Второй мировой войны

Шульга С.А. «Бланік» – організація Руху опору волинських чехів

Кот С.І. Підпілля ОУН в окупованому Києві. 1941-1943

Національне життя народів України

Король В.Ю. Украинская культурная и общественная жизнь в эвакуации

Луняк Є.М. Образ Тараса Шевченка та кирило-мефодіївців у прорадянській і антирадянській пропаганді часів Великої Вітчизняної війни

Винокурова Ф.А. Національне життя єврейської спільноти на окупованій території Вінницької області, що входила до складу Трансністрії. Огляд архівних джерел

Національна політика нацистської Німеччини на українських землях

Титаренко Д.М. Звіти батальйону пропаганди як джерело з питання про вплив нацистської пропаганди на населення окупованої України    

Майборода О.М. Ідеологічні засади нацистської політики в національному питанні (тези доповіді)

Тяглый М.И. «Расовые враги» и «асоциальные злементы»: политика нацистских оккупантов в Криму в отношении евреев и цыган (тези доповіді)

Ачкинази И.В. «Не забивайте несчастный наш народ, погибший от рук солдат» (тези доповіді)

Кондрашова В.М. Голокост у Запорізькому краї (тези доповіді)

Радянська національна політика на українських землях

Гриневич В.А. Сталінська національна політика щодо національних меншин у роки Другої світової війни 1939-1945 pp.

Надольська В.В. Поширення на західноукраїнські землі радянської національної політики в 1939-1941 pp. (тези доповіді)

Віднянський С.В. Доля угорців та німців Закарпаття під час «радянізації» краю у 1944-1945 pp. (тези доповіді)

Буцко О.В. Українсько-польське переселення 1944-1946 pp. (тези доповіді)

Національна політика держав Східної Європи на українських землях

Крамар Ю.В. Політика «зміцнення польської присутності» на Волині та її вплив на характер українсько-польських стосунків напередодні Другої світової війни

Михайлуца М.І. Національно-релігійне питання у Південній Бессарабії напередодні Другої світової війни

Суровцев О.А. Трудова експлуатація єврейського населення Північної Буковини в період румунської окупації краю в 1941-1944 pp.: огляд та аналіз матеріалів Державного архіву Чернівецької області

Відомості про авторів