Майборода О. М. Етнічні пастки деколонізації: африканський досвід

Майборода О. М. Етнічні пастки деколонізації: африканський досвід

Майборода О. М. Етнічні пастки деколонізації: африканський досвід : монографія. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2023. 216 с.
ISBN 978-617-14-0093-1

Завантажити повну версію

У книзі розглянуто вплив етнічного чинника на такі аспекти постколоніального розвитку африканських країн, як відсутність помітного соціально-економічного прогресу, декоративний характер демократизації їхніх політичних систем, встановлення неопатримоніального стилю правління і пребендабельної економіки, етнізація політичного простору, генерування конфліктних ситуацій у внутрішньополітичному житті і у міжнародних відносинах, уповільнений процес націєбудівництва. Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться питаннями політичного життя у зарубіжних країнах.

ЗМІСТ

Вступ 

Розділ 1. Етносоціальна і етнорелігійна картина деколонізованої Африки

Розділ 2. Традиціоналізм і модерність у суспільно-політичному устрої aфриканських країн

Розділ 3. Причини зубожіння: тільки політичне правління, тільки етнічність чи їх негативна синергія?

Розділ 4. Етнізація політичного простору

Розділ 5. Мілітаризована етнічність у політичних і соціальних конфліктах

Розділ 6. Етнічність і національність в африканських країнах

Висновок