Етнополітичний контекст соціокультурних трансформацій у сучасній Україні.

Етнополітичний контекст соціокультурних трансформацій у сучасній Україні.

Етнополітичний контекст соціокультурних трансформацій у сучасній Україні / ред. кол. О. Рафальський (голова), В. Войналович, Л. Нагорна. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2017. – 512 с.
ISBN 978-966-02-8215-5

Книгу підготовлено за результатами науково-дослідної роботи «Етнополітичний контекст соціокультурних трансформацій у сучасній Україні», що виконувалася співробітниками відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України в 2014-2016 роках.

У тексті викладено результати дослідження етнополітичних аспектів динаміки сутнісних змін соціокультурних трансформацій у сучасній Україні у контексті причин і чинників суспільної кризи. Сформульовано та обґрунтовано пропозиції щодо оптимізації напрямів та механізмів етнополітики в Україні, національної та суспільної консолідації українського соціуму.

Розрахована на фахівців у галузі державного управління, політиків, науковців, усіх, кого цікавлять етнополітологія і політична практика.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Передмова (Олег Рафальський)

Розділ І. Теоретико-методологічні засади дослідження етнополітичних аспектів соціокультурних трансформацій в Україні (Лариса Нагорна)

Розділ ІІ. Соціокультурні трансформації в демократичних (посттоталітарних) суспільствах як об’єкт дослідження (Юрій Поліщук)

Розділ ІІІ. Випробування війною: старі поділи і нові зв’язки у сьогоднішньому українському суспільстві (Микола Рябчук)

Розділ IV. Мовний аспект соціокультурної трансформації у сучасній Україні: націоналізація проти глобалізації (Володимир Кулик)

Розділ V. Динаміка конфесійних процесів у сучасній Україні: інституційні та ідентифікаційні аспекти (Віктор Войналович)

Розділ VI. Політика пам’яті в сучасній Україні: проблеми формування та контроверсійність наслідків (Світлана Набок)

Розділ VII. Регіональні аспекти соціокультурних трансформацій в Україні (Сергій Римаренко)

Розділ VIII. Етнополітична компонента розвитку пограниччя (Олена Кривицька)

Розділ IX. Дихотомія консерватино-традиціоналістських та ліберальних проявів соціокультурних трансформацій у сучасній Україні (Віталій Перевезій)

Розділ X. Міграційні процеси як фактор соціокультурної трансформації європейського та українського суспільств (Сергій Білошицький)

Розділ XI. Соціокультурні аспекти національних інтересів України в контексті протистояння російської агресії (Олесь Лісничук)

Відомості про авторів.