Етнополітика в Україні в умовах сучасних суспільно-політичних змін: реальний стан, виклики, перспективи

Етнополітика в Україні в умовах сучасних суспільно-політичних змін: реальний стан, виклики, перспективи

Етнополітика в Україні в умовах сучасних суспільно-політичних змін: реальний стан, виклики, перспективи : монографія / автор. кол.: Войналович В. А. (керівник, наук. ред.), Єленський В. Є., Кулик В. М., Малиновська О. А., Набок С. В., Поліщук Ю. М., Рябчук М. Ю. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2023. 424 с.
ISBN 978-617-14-0077-1

У монографії проаналізовано досвід політик європейських країн в етнополітичній сфері, можливості його використання у вітчизняних етнополітичних практиках. Досліджено динаміку змін національногромадянських ідентичностей в Україні, впливу на цю динаміку російськоукраїнської війни. Актуалізовано проблему взаємозв’язку та взаємовпливу етнополітики і міграційної політики в умовах російської агресії та подальшої відбудови. Осмислено моделі державної політики у релігійній сфері України, обґрунтовано сутнісні ознаки сек’юритизаційних заходів. Обґрунтовано особливості політики пам’яті у контексті нав’язаної Росією інформаційної війни. Сформульовано пропозиції органам державної влади, місцевого самоврядування щодо моделювання та реалізації вітчизняної етнонаціональної політики в умовах воєнного часу, повоєнних модернізаційних процесів.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Передмова. Актуальність дослідження (Віктор Войналович)

Розділ 1. Етнополітика європейських країн: культурний протекціонізм, мультикультуралізм, сек’юритизація релігії, захист прав національних меншин (Віктор Єленський)

Розділ 2. Етнополітика в Україні: сучасний науковий дискурс (Юрій Поліщук)

Розділ 3. «Гуртування довкола прапора»: громадянська ідентичність як чинник суспільно-політичної консолідації в умовах війни (Микола Рябчук)

Розділ 4. Етнополітика й трансформація багатоетнічності у незалежній Україні (Володимир Кулик)

Розділ 5. Етнополітика та міграційна політика: до питання взаємозв’язку та взаємовпливу (Олена Малиновська)

Розділ 6. Держава, суспільство і церква: проблеми формування моделі взаємин в умовах російської агресії (Віктор Войналович)

Розділ 7. Політика пам’яті в умовах інформації війни: етнополітичний контекст (Світлана Набок)

Післямова. Результати дослідження та їх новизна