Гай-Нижник П. УНР та ЗУНР: становлення органів влади і національне державотворення (1917-1920 рр.)

Гай-Нижник П. УНР та ЗУНР: становлення органів влади і національне державотворення (1917-1920 рр.)

Гай-Нижник П. УНР та ЗУНР: становлення органів влади і національне державотворення (1917-1920 рр.) - Київ: Цифра-друк, 2010. - 304 c.
ISBN 978-966-2031-11-5

В новій книзі автор висвітлює процес становлення вищих та місцевих органів державної влади в Україні за Української Народної Республіки (за часів Центральної Ради та Директорії) та Західноукраїнської Народної Республіки в контексті складного процесу національного державотворення у буремні 1917-1920 роки. Аналізуються успіхи та прорахунки державного будівництва, зокрема, законодавча база, принципи формування та діяльності вищих законодавчих і виконавчих органів першої і другої УНР та ЗУНР, центральних і місцевих органів державної влади, форми та устрій українських державних утворень, причини падіння Центральної Ради та успіху перевороту П.Скоропадського, підготовку та суть повстання Директорії, соборницько - державницькі прагнення українців Закарпаття та передумови і наслідки Акту Злуки УНР та ЗУНР тощо.

Для істориків, правознавців, держуправлінців, політологів та усіх, хто цікавиться українською минувшиною початку ХХ ст.

Зміст

Замість передмови

Розділ 1.   Становлення органів національної / державної влади в Україні за Центральної Ради (березень 1917 р. – квітень 1918 р.)

Розділ 2.   Падіння і відновлення УНР у 1918 р.: причини і рушійні сили

Розділ 3.   Формування органів державної влади УНР в період Директорії (грудень 1918 р. – листопад 1920 р.)

Розділ 4.   Структури державної влади в ЗУНР – ЗО УНР (листопад 1918 р. – грудень 1919 р.)

Розділ 5.   Ідея Соборності й українське державотворення (1918 – 1919 рр.)

Замість післямови

Джерела і література

Іменний покажчик