Горбань Т.Ю. Еволюція ідеї національного самовизначення в українській суспільно-політичній думці кінця ХІХ – першої чверті ХХ століть

Горбань Т.Ю. Еволюція ідеї національного самовизначення в українській суспільно-політичній думці кінця ХІХ – першої чверті ХХ століть

Горбань Т.Ю. Еволюція ідеї національного самовизначення в українській суспільно-політичній думці кінця ХІХ – першої чверті ХХ століть – К.: ІПіЕНД імені І.Ф. Кураса НАН України, 2010. – 381 с.
ISBN 978-966-02-5574-6

У монографії на основі аналізу програмних документів українських політичних партій, науково-публіцистичного доробку знакових постатей українського національного руху, інших джерел розглянуто еволюцію ідеї українського національного самовизначення в українській суспільно-політичній думці. В контексті українсько-російських відносин автор простежує трансформації автономістсько-федералістської та самостійницької течій у політичній думці Наддніпрянської України упродовж ХІХ – першої чверті ХХ століть.

ЗМІСТ

Вступ

Розділ I.      Історіографія  та джерельна база дослідження

Розділ II.    Українці в координатах імперської доктрини «єдиноруської нації»

Розділ III.   Мовно-культурна складова національної само ідентифікації

Розділ IV.   Моделі правосуб’єктивного визначення України у вітчизняній політичній думці

Розділ V.     Українська соборність у контексті ідеї національного самовизначення

Розділ VI.   Феномен подвійної ідентичності в суспільному житті і в українській політичній думці.

Розділ VII.  Етнонаціональні меншини України в контексті українського самовизначення

Розділ VIII. Ідея українського самовизначення як антитеза більшовицького проекту наднаціональної держави.

Висновки.