Горбатюк М. В. Політична еліта Вінниччини: організаційні, аксіологічні й поведінкові моделі

Горбатюк М. В. Політична еліта Вінниччини: організаційні, аксіологічні й поведінкові моделі

Горбатюк М. В. Політична еліта Вінниччини: організаційні, аксіологічні й поведінкові моделі : монографія. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2023. 296 с.
ISBN 978-617-14-0126-6

У монографії на основі широкого кола різнопланових джерел і літератури досліджено процес становлення регіональної політичної еліти Вінниччини – проаналізовано її структуру на різних історичних етапах, а також головні механізми рекрутування та канали просування елітних акторів. Показано іманентний зв'язок старої компартійної еліти радянського часу із сучасною регіональною політичною елітою Вінниччини. Виявлено та охарактеризовано ключові цінності та ідентичності регіональної еліти, встановлено, що реальні цінності різко контрастують із декларованими. Детально висвітлено політичну поведінку представників політичної еліти регіону. З’ясовано важливу роль неформальних зв’язків та практик у формуванні, структуруванні та функціонуванні політичної еліти області. Розрахована на вчених-суспільствознавців, політиків, експертів та усіх, хто цікавиться регіональними політичними елітами в Україні.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Характеристика наукових досліджень щодо формування та функціонування регіональної політичної еліти Вінниччини

Розділ 2. Джерела до вивчення регіональної політичної еліти Вінниччини

Розділ 3. Становлення регіональної політичної еліти, ключові актори, їх структура та специфіка формування

Розділ 4. Цінності та ідентичності регіональної політичної еліти Вінниччини

Розділ 5. Політична поведінка регіональної політичної еліти Вінниччини

Висновки