Горєлов М.Є., Моця О.П., Рафальський О.О. Цивілізаційна історія України. (Нариси)

Горєлов М.Є., Моця О.П., Рафальський О.О. Цивілізаційна історія України. (Нариси)

Горєлов М.Є., Моця О.П., Рафальський О.О. Цивілізаційна історія України. (Нариси). – К.: ТОВ УВПК "ЕксОб", 2006. – 632 с.
ISBN 966-7769-50-х

Автори монографії простежили розвиток протоцивілізацій та цивілізацій, які існували на території сучасної України, з античних часів до виникнення давньоруської цивілізації Київської Русі, її трансформації у складі Литовсько-Польської держави та Речі Посполитої, створення козацької цивілізації і держави доби Богдана Хмельницького, функціонування української цивілізації у складі Російської імперії, Польщі, Австро-Угорщини, Радянського Союзу та виникнення сучасної української цивілізації доби незалежності.

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Природа та географія України

Розділ 2. Антропологія

Розділ 3. Етнографія

Розділ 4. Мова і говірки

Розділ 5. Перша протоцивілізація землеробів

Розділ 6. Перші протоцивілізації скотарів

Розділ 7 Скіфське «царство»

Розділ 8. Антична цивілізація

Розділ 9. Слов’янські племінні княжіння

Розділ 10. Хозарська держава

Розділ 11. Держава русів

Розділ 12. Половецька протоцивілізація

Розділ 13. Галицько-Волинська Русь

Розділ 14. Українські землі — складова частина Литви і Польщі

Розділ 15. Українська козацька цивілізація

Розділ 16. Кримський ханат

Розділ 17. Українська цивілізація в Російській імперії, Речі Посполитій та Габсбурзькій монархії

Розділ 18. Українська ідея в XX столітті як цивілізаційний чинник

Розділ 19. Українська цивілізація в XX столітті

Розділ 20. Українська цивілізація доби незалежності: проблеми і перспективи

Висновки

Додатки:

Додаток до розділу 3. Українська діаспора: цивілізаційний аспект

Додаток до розділу 7. «Мельпомена» Геродота

Додаток до розділу 8. «Декретна честь Протогена»

Додатки до розділу 9. «Стратсгікон» Маврикія «Історія воєн» Прокопія Кесарійського

Додаток до розділу 10. Ответное письмо хазарського царя Иосифа (пространная редакция)

Додатокдо розділу 11. «Повість минулих літ» Нестора   

Додаток до розділу 15. Пакти й Конституції законів та вольностей Війська Запорозького

Додаток до розділу 16. «Книга мандрів» Евлія Челебі

Додаток до розділу 18. Четвертий Універсал У. Ц. Ради

Додаток до розділу 19. Договір про утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік 30 грудня 1922 р.

Додаток до розділу 20. Декларація про державний суверенітет України