Гошуляк І. «Тернистий шлях до соборності (від ідеї до Акту Злуки)»

Гошуляк І. «Тернистий шлях до соборності (від ідеї до Акту Злуки)»

Гошуляк І. Тернистий шлях до соборності (від ідеї до Акту Злуки). – К.: ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2009. – 467 с.
ISBN 978-966-02-5034-5

У монографії здійснено комплексне дослідження проблеми соборності українських земель від зародження до Акту Злуки 22 січня 1919 року.

На основі архівних матеріалів, тогочасних газетних публікацій, широкого кола історіографічних джерел у ній проаналізована діяльність політичних партій, громадських організацій, органів державної влади, всіх українських патріотів, спрямована на консолідацію та об’єднання українських земель у єдиній державі в періоди Центральної Ради, Гетьманату і Директорії. Зокрема, детально простежується поборницький процес, пов'язаний з об’єднанням двох українських республік – УНР і ЗУНР в соборну Українську Народну Республіку.

Книга розрахована на студентів, викладачів, наукових працівників, усіх, хто цікавиться проблемою соборності України в цілому та досвідом боротьби за її реалізацію у вікопомну добу Української Революції 1917-1920 рр.

ЗМІСТ

Вступна частина

РОЗДІЛ I.   ОБЄКТИВНІ  ЗАСАДИ БОРОТЬБИ ЗА СОБОРНІСТЬ УКРАЇНИ

1.   Зародження й розвиток ідеї соборності в українській суспільно-політичній думці дореволюційного періоду.

2.   Ідея соборності України в давніх дослідженнях зарубіжних авторів

3.   Українські етнічні землі напередодні революції 1917-1920 рр.

РОЗДІЛ II.   ПРОБЛЕМА СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ В ДОБУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

1.   Консолідація українських земель у процесі боротьби за національно – територіальну автономію.

2.   Протестно – об’єднавчий рух в Україні з приводу «анексії» Тимчасовим урядом її земель

3.   Проголошення Української Народної Республіки і розширення територіальних меж автономії.

4.   Питання соборності України на Брест – Литовській мирній конференції.

5.   Боротьба за зібрання українських земель в останній період діяльності Центральної Ради

РОЗДІЛ III.   ДОМАГАННЯ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ГЕТЬМАНАТУ П.СКОРОПАДСЬКОГО

1.   Діяльність гетьманського уряду з розширення меж Української Держави.

2.   Територіальне питання на українсько-російських переговорах 1918 року.

РОЗДІЛ IV.   БОРОТЬБА ЗА РЕАЛІЗАЦІЮ ІДЕАЛУ СОБОРНОЇ УКРАЇНИ В ДОБУ ДИРЕКТОРІЇ

1.   УНР і ЗУНР на шляху до об’єднання.

2.   Пропаганда пресою ідей соборності та неподільності українських земель напередодні об’єднання двох республік.

3.   Урочисте проголошення і затвердження актів Соборності.

4.   Історіографічна оцінка та національно – політичне значення Акту Злуки.

Післямова