Громадсько-політична діяльність Володимира Винниченка (до 125-річчя від дня народження) / Збірник статей

Громадсько-політична діяльність Володимира Винниченка (до 125-річчя від дня народження) / Збірник статей

Громадсько-політична діяльність Володимира Винниченка (до 125-річчя від дня народження) / Збірник статей. – К.: ІПіЕНД, 2006, – 280 c.
ISBN 966-02-39-89-0

У збірнику вміщені статті, присвячені 125-річчю від дня народження видатного українського письменника, громадського та державного діяча Володимира Винниченка. Автори висвітлюють суспільно-політичні та історіософські погляди В. Винниченка, його революційну, громадську та державну діяльність на різних етапах життя.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Солдатенко В.Ф. Передмова5
Курас І.Ф. Володимир Винниченко – політик9
Солдатенко В.Ф. Суспільно-політичні погляди, революційна і державна діяльність В. Винниченка20
Кульчицький С.В. Володимир Винниченко: світоглядна еволюція32
Удод О.А. Історіософські погляди Володимира Винниченка72
Старовойтенко І.М. Листи В. Винниченка до Є. Чикаленка як джерело дослідження його громадсько-політичної діяльності82
Гошуляк І.Л. До питання про внесок В. Винниченка в консолідацію та об’єднання українських земель в 1917 – 1919 рр.95
Головченко В.І. Володимир Винниченко і становлення новітньої української дипломатії110
Дубас О.П. Ідея відродження державності України у творчій спадщині Володимира Винниченка132
Любовець О.М. Володимир Винниченко – лідер Української соціал-демократичної робітничої партії (1917 – 1919 рр.)138
Проданюк Ф.М. Український Національний Союз та його лідер В.Винниченко в українській зарубіжній історіографії державницького напряму150
Миронець Н.І. Еволюція поглядів В. Винниченка на політику російських більшовиків (від “Між двох сил” до “Відродження нації”)170
Сиваченко Г.М. Л. Троцький – В. Винниченко – Г. Костюк у дискурсі “тоталітарного наративу”186
Медвідь Ф.М. Українська державницька ідея Володимира Винниченка: політико-правові засади198
Кучер В.І. Володимир Винниченко про політичні події міжвоєнної доби: політологічний аналіз206
Панченко В.Є. Політичний проект Володимира Винниченка 1936 року. Невідомий лист письменника до Сталіна222
Сахно І.О. Відображення громадсько-політичної діяльності Володимира Винниченка в його листуванні з Юрієм Тищенком (Сірим)236
Бевз Т.А. Еволюція світогляду В. Винниченка та створення концепцій “конкордизму” та “колектократії”245
Собачко О.М. Проблеми національного відродження у творах В. Винниченка268
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ278