І.Т.Зварич “Етнополітика в Україні: регіональний контекст.”

І.Т.Зварич “Етнополітика в Україні: регіональний контекст.”

І.Т.Зварич “Етнополітика в Україні: регіональний контекст.” – К., Дельта. – 2009. – 320 с.
ISBN 978-966-8787-31-6

У монографії здійснено наукове узагальнення вузлових аспектів і принципів системно-функціонального аналізу державної етнонаціональної політики сучасної української держави у її комплексному взаємозв’язку з регіональними особливостями вітчизняних етнополітичних процесів. Розкрито авторське бачення сучасної концепції регіоналізму, її роль та місця у дослідженні міжетнічних стосунків. Особлива увага приділена розгляду феномену «нового регіоналізму», який в умовах України – держави з надмірною політизацією регіональних чинників, несе у собі цілком реальні загрози і виклики її національній безпеці. Обґрунтовано актуальні завдання та рекомендовано систему заходів з усього комплексу порушених у монографії проблем.

Розрахована на науковців, аспірантів, студентів та широкий загал, зацікавлений процесами формування української політичної нації.

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1   МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕТНОПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ

1.1   Сутність системного підходу і структурно-функціонального аналізу етнополітичних процесів

1.2   Програмно-цільовий метод дослідження і менеджменту етнополітичних процесів

1.3   Методи моделювання та прогнозування процесів і тенденції етнополітичного розвитку

Висновки до першого розділу

Розділ 2   ЕТНОПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ У КОНТЕКСТІ ІДЕЙ «НОВОГО РЕГІОНАЛІЗМУ»

2.1   Концепція регіоналізму та її місце в сучасних етнополітичних дослідженнях

2.2   Соціально-економічна диференціація регіонів як чинник політизації етнічності

2.3   Вплив політики «нового регіоналізму» на трансформаційні процеси в європейських країнах

Висновки до другого розділу

Розділ 3   РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА ЕТНОПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ

3.1   Регіоналізм і політизація етнічності

3.2   Концепт «регіону-донора» і формування етнополітичної ідентичності

3.3   Поняття «депресивний регіон» та його місце у державній етнополітиці

Висновки до третього розділу

Розділ 4   РЕГІОНАЛЬНІ ЧИННИКИ ЕТНОПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ

4.1   Вітчизняний досвід регулювання етнонаціональних відносин

4.2   Геополітична складова конфліктів у полі етнічних регіонах

4.3   Децентралізація управління і розвиток місцевого самоврядування як засоби подолання регіонального сепаратизму

Висновки до четвертого розділу

Розділ 5   МЕТОДИ І ТЕХНОЛОГІХ УПРАВЛІННЯ ЕТНОПОЛІТИЧНИМИ РИЗИКАМИ

5.1   Концептуальні та інституційні основи етнополітичного менеджменту

5.2   Механізми реалізації державної етнополітики

5.3   Роль етнополітичного менеджменту у запобіганні етнополітичних конфліктів на регіональному рівні

Висновки до п’ятого розділу

Розділ 6   ЗАКОНОДАВЧО-ПРАВОВА БАЗА УПРАВЛІННЯ ЕТНОПОЛІТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ

6.1   Міжнародно-правові стандарти захисту прав національних спільнот

6.2   Регіональний вимір конфліктного потенціалу етнополітичних процесів

6.3   Засоби та ресурси оптимізації регіональних етнополітичних процесів в Україні

Висновки до шостого розділу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ