Яремчук В.Д. Українська багатопартійність Наддніпрянської і Західної України: компаративний аналіз (1899 – 1918 рр.)

Яремчук В.Д. Українська багатопартійність Наддніпрянської і Західної України: компаративний аналіз (1899 – 1918 рр.)

Яремчук В.Д. Українська багатопартійність Наддніпрянської і Західної України: компаративний аналіз (1899 – 1918 рр.). – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 504 с.
ISBN 978-966-02-7002-2

У пропонованому дослідженні здійснено спробу комплексного аналізу політичної діяльності перших українських партій Східної (Наддніпрянської) і Західної (Галичина і Буковина) України, які діяли у контексті української багатопартійності трьох зазначених регіонів наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. Особлива увага акцентується на специфіці діяльності українських політичних партій, їхньої взаємодії та здобутків, досягнутих у політичному житті Російської та Австро-Угорської імперії. У книзі представлено результати компаративного аналізу становлення та функціонування багатопартійності в Наддніпрянській і Західній Україні

Для фахівців, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами, пов’язаними з виникненням та діяльністю українських політичних партій, політичною історією України.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Стан наукової розробки та джерельна база дослідження

РОЗДІЛ 2. Передумови становлення і особливості діяльності українських політичних акторів у складі інших державних утворень (1899-1907 рр.)

2.1. Політичне, національне і соціально-економічне становище української громади у Російській і Австро-Угорській імперіях наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.: спільне і відмінне

2.2. Політичний етап національно-визвольного руху у Наддніпрянській Україні

2.3. Український суспільно-політичних рух у Галичині та Буковині

РОЗДІЛ 3. Процеси функціонування української багатопартійності у Західній Україні у передвоєнний період

РОЗДІЛ 4. Українська багатопартійність Східної і Західної України в умовах Першої світової війни

4.1. Суспільно-політичні сили Наддніпрянської України: на шляху від розколу до консолідації на засадах усвідомлення національно-політичного інтересу

4.2. Стратегія і тактика діяльності українських партій на теренах Австро-Угорщини

4.3. Українські партії Галичини і Буковини в умовах розпаду Австро-Угорської імперії

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ