Єврейська громадсько-політична думка ХХ – початку ХХІ сторіччя в Україні: Монографія.

Єврейська громадсько-політична думка ХХ – початку ХХІ сторіччя в Україні: Монографія.

Єврейська громадсько-політична думка ХХ – початку ХХІ сторіччя в Україні: Монографія. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 362 с.
ISBN 978-966-02-5956-1

Пропонована наукова праця розглядає розвиток єврейської громадсько-політичної думки в Україні у історичній ретроспективі минулого століття, а також аналізує сучасні тенденції розвитку суспільної діяльності українського єврейства на початку ХХ століття.

Колективна монографія розрахована на політологів, істориків, студентів гуманітарних спеціальностей, усіх, хто цікавиться дослідженнями в царині української юдаїки.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА (Анатолій Подольський)

РОЗДІЛ I. Формування суспільно-політичних поглядів українського єврейства

Сучасна єврейська політична думка: методологія вивчення та історіографія проблеми. (Олег Козерод)

Вплив месіанської ідеї на сучасну суспільну та політичну думку євреїв України. Революція та традиція. (Ігор Туров)

РОЗДІЛ II. Розвиток єврейської політичної думки в Україні в новітні часи

Дискурс автономізму як базис єврейського ідейно-політичного циклу початку ХХ століття (Ірина Погребинська)

Українсько-єврейські взаємини на Західноукраїнських землях у складі Польщі напередодні Другої світової війни: спроби міжкультурного та політичного діалогу (Максим Гон)

РОЗДІЛ III. Громадсько-політична діяльність єврейської спільноти України: ідеї і практика

Нові акценти в національній політиці і єврейство України. (Олег Козерод)

Трансформація єврейської мовно-культурної ідентичності в Україні ХХ – початку ХХІ сторіччя (Олександр Заремба)

Формування моделей історичної пам’яті про Голокост в українському соціумі: проблеми та перспективи. (Анатолій Подольський)

ПІСЛЯМОВА