Інноваційна перспектива у стратегії національної консолідації в Україні. Аналітична доповідь

Інноваційна перспектива у стратегії національної консолідації в Україні. Аналітична доповідь

Інноваційна перспектива у стратегії національної консолідації в Україні. Аналітична доповідь / За ред. О.М. Майборода. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 280 с.
ISBN 978-966-02-7120-3

Аналітична доповідь підготовлено за результатами науково-дослідної роботи «Націоінтегруючий потенціал науково-інноваційної політики в Україні: соціо-гуманітарні аспекти», що виконувалася в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України у 2013 р. У ній розглянуто проблеми інноваційного розвитку України та вплив інноваційних технологій на перспективи соціального і гуманітарного поступу суспільства з метою забезпечення його конкурентоспроможності у світовому геостратегічному просторі.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Вступ

1. Інтереси і потреби в сучасному українському суспільстві

1.1. Ієрархія інтересів та потреб населення України у її соціо-структурних проявах (В.В. Близнюк)

1.2. Інноваційний розвиток в діяльності громадських організацій (Ю.В. Тищенко)

2. Інноваційний потенціал вітчизняної науки

2.1. Продуктивний потенціал фундаментальних і прикладних наукових досягнень (І.В. Одотюк)

2.2. Становлення та розвиток національних технологічних платформ як націо-інтегруючий фактор інноваційної політики в Україні (О.В. Кот)

2.3. Інфраструктурні та інституційні передумови руху до соціальної інтеграції на засадах інноваційного розвитку економіки (В.П. Соловйов)

2.4. Наукові проекти модернізації країни: соціальний та гуманітарний аспекти (С.Ю.Римаренко)

3. Інноваційна стратегія у політиці та державному управлінні

3.1. Питання науково-технічної модернізації країни у програмах політичних партій (М.С. Карамазіна)

3.2. Урядові інноваційні проекти: соціальні та гуманітарні наслідки (Л.І. Федулова)

3.2. Геостратегічний вектор інноваційної політики України (О.М. Майборода)

4. Модель досягнення національного консенсусу на основі спільної інноваційної стратегії

4.1. Інформаційні мережні технології у розвитку регіонів, малих та середніх міст України (В.В. Сенченко)

4.2. Популяризація науки: смисли, методи, результати (В.О. Перевезій)

4.3. Інституційні механізми та управлінські процедури врахування громадської думки при здійсненні державної інноваційної політики (Г.І. Зеленько)

Висновки

Відомості про авторів