Інституційні зміни політичної системи сучасної України: оцінка стану та напрями оптимізації: аналітична доповідь.

Інституційні зміни політичної системи сучасної України: оцінка стану та напрями оптимізації: аналітична доповідь.

Інституційні зміни політичної системи сучасної України: оцінка стану та напрями оптимізації: аналітична доповідь / За ред. д. політ. н., професора Г.І. Зеленько. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2014. – 164 с.
ISBN 978-966-02-74-65-5

У аналітичній доповіді проаналізовано інституційні зміни основних складових політичної системи, які становлять її інституційну підсистему і є своєрідною політичною матрицею, яка зумовлює функціонування власне політичної системи, а саме: політичних партій, центральних органів державної влади та владної вертикалі з точки зору виконання ними формальних та неформальних функцій. На підставі цього дана оцінка їх стану, сформульовані висновки та рекомендації, спрямовані на оптимізацію політичної системи України.

Книга розрахована на науковців, експертів, політиків, аспірантів, студентів і усіх, хто цікавиться проблемами вітчизняного політичного процесу.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Вступ

Розділ І. Особливості інституціоналізації політичних партій в Україні (Г. Зеленько)

Розділ ІІ. Український парламентаризм: неформальний вимір формальних функцій (О. Лісничук)

Розділ ІІІ. Система артикуляції політичних інтересів в Україні: аналіз суб’єктів ролей та форм (В. Перевезій)

Розділ IV. Президент України та Кабінет Міністрів України в системі формування політичних рішень (В. Ярема)

Розділ V. Формування політичних рішень в Україні: проблема співвідношення функцій і ролей виконавчих і представницьких органів влади на місцевому рівні (В. Ковалевський)

Висновки та рекомендації