Шаповал Ю. „Непрощений. Олександр Довженко і комуністичні спецслужби”

Шаповал Ю. „Непрощений. Олександр Довженко і комуністичні спецслужби”

Шаповал Ю. „Непрощений. Олександр Довженко і комуністичні спецслужби”. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, Instytut Studiów Politycznych PAN. Варшава–Київ–Харків, 2022. 354 с.
ISBN 978-83-66819-30-6

Книга містить розповідь про незнаного Олександра Довженка (1894–1956). Учасник боротьби за незалежну Україну, згодом член партії  „боротьбистів”, а потім дипломат, художник, письменник і кінорежисер зі світовим ім’ям, він опинився під щільним багаторічним наглядом комуністичних спецслужб. Вони фіксували кожен його крок, його настрої, плани, його діяльність, а в його найближчому колі було чимало інформаторів.

В роботі над книгою, автор-упорядник використав унікальні документи й матеріали зі справи-формуляра, а також інші архівні джерела. Їх аналіз дозволяє побачити зовсім іншого Олександра Довженка. Змушений створювати комуністичний кіноканон, він водночас був нонконформістом, давав реалістичні і безжальні оцінки тогочасного панівного ладу.

Видання розраховане на широке коло читачів.

Завантажити повну версію