Кальян С.Є. Єврейська спільнота у політичному процесі на теренах підросійської України (середина XIX – початок XX ст..).

Кальян С.Є. Єврейська спільнота у політичному процесі на теренах підросійської України (середина XIX – початок XX ст..).

Кальян С.Є. Єврейська спільнота у політичному процесі на теренах підросійської України (середина XIX – початок XX ст..). – Полтава: «Довкілля-К», 2009. – 336 с.
ISBN 966-8791-18-5

На основі вивчення історичних, політичних, соціокультурних чинників проаналізовано особливості українсько-російсько-польського етнополітичного середовища, в якому відбувався розвиток єврейської громади в період з кінця 50-х років XIX ст.. до 1903 р. Увагу зосереджено на політиці самодержавства щодо євреїв, україно-єврейському як протистоянні, так і елементах співпраці. Охарактеризовано специфіку складових ресурсу (демографічного, економічного, інформаційного та ін..) єврейської нації, висвітлено причини конфліктності міжетнічних відносин на підросійській українській території. Окрему увагу приділено питанням політичного розвитку єврейства на «перед національному» етапі та в період політизації: аналізуються націоналізуючі чинники, процес зміни та сутність політичних стратегій, інтелектуальна складова процесу становлення єврейства як суб’єкта політичного процесу.

Для наукових працівників, викладачів, студентів і всіх тих, хто цікавиться проблемами розвитку єврейської нації.

ЗМІСТ

Переднє слово

Посилання

РОЗДІЛ I.   Теоретико-методологічні засади дослідження

1.   Історіографія проблеми

2.   Характеристика джерел

3.   Концептуальні підходи та інструменти дослідження політичного процесу

Посилання

РОЗДІЛ II.   Політичне середовище: взаємодія й протистояння етносів

1.   Європейська єврейська дійсність

2.   Євреї в Росії: законодавчий припис нерівності

3.   Єврейство через призму настроїв російської суспільної еліти

4.   Українсько-єврейські взаємини на під російських землях у російсько-польському контексті

5.   Єврейство на українських теренах: нашарування ідентичностей

Посилання

РОЗДІЛ III.   Переднаціональний етап розвитку та політизація єврейської громади

1.   Ресурсний потенціал єврейської громади

2.   Єврейська інтелігенція на «перед національному етапі»: формування, орієнтири, вимоги (кінець 50-х – 1881 рр.)

3.   Пробудження національної свідомості: причини та наслідки

4.   Зародження сіонізму

Посилання

Післяслово

Список використаних джерел