Кармазіна М. С. Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада Донецька

Кармазіна М. С. Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада Донецька

Кармазіна М.С. Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада Донецька. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2016. – 232 с.
ISBN 978-966-02-8037-3

Із залученням широкого кола джерел у монографії аналізується різноманіття чинників, під впливом яких відбувалося становлення і розвиток політичних ідентичностей мешканців міста Донецька. Окрему увагу приділено аналізу специфіки політики ідентичності, що здійснювалася як центральною, так і місцевою владами в Донецьку і – ширше – в регіоні.

Завантажити повну версію

Зміст

 

Вступ

І. Ідентичність: від традиційних тлумачень до сучасного наукового дискурсу

ІІ. Особливості дослідження політичних ідентичностей у міській громаді: методологічні зауваги

ІІІ. Інформаційна складова дослідження

IV. Політико-історична ідентичність Донецька: особливості зародження і формування міста та його людського ресурсу (у період до кінця 1980-х років)

V. Донецьк: соціально-економічні маркери міста у контексті інших українських обласних центрів (до початку 2014 р.)

VI. «Простір пам’яті», символіка міста, свята-ритуали як «зрізи» і наслідки політики ідентичностей

VII. Політичні ідентичності через призму громадсько-політичної активності

VIII. Донецька еліта у боротьбі за ідентичності «шахтарського ресурсу»

IX. «Донецькі»: самоідентифікація і «погляд збоку», або про підґрунтя «смертоносних ідентичностей»

X. «Донецькі» у дзеркалі регіонального інформаційного ресурсу (за даними «<Мета> Українська пошукова система» і локальних засобів масової інформації)

Післямова