Кочубей Л.О. PR у політичній сфері

Кочубей Л.О. PR у політичній сфері

Кочубей Л.О. PR у політичній сфері: Підручник. – К.: ІПіЕНД ім.. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 472 с.
ISBN 978-966-02-6749-7

Даний підручник об’єднує ключові напрямки з розвитку та вивчення PR у політичній сфері, починаючи від основних засад PR у політичній сфері: принципів та етичних норм PR - діяльності, закінчуючи практикою PR - діяльності у політичній сфері. У підручнику детально розглядаються такі важливі питання, як: інструментарій PR, медіа-планування,  політична реклама, Інтернет у політичній комунікації тощо.

Оволодіння теорією і практикою дослідження політичного ринку, підготовки і проведення політичних виборів, розробкою іміджу політичних лідерів (партій), впровадження ефективних (і водночас етичних) PR - технологій – важлива складова підготовки фахівця з реклами та зв’язків із громадськістю. Дане видання може надати допомогу студентам при вивченні курсів «Політичні технології виборчих кампаній», «PR у політичній сфері», «Політологія». Книга також корисна викладачам, аспірантам та всім тим, хто цікавиться політикою й, зокрема, проблемами PR-технологій.

ЗМІСТ

Передмова

Розділ І. Основні засади PR у політичній сфері

1.1. Вступ до курсу «PR у політичній сфері». Вимоги до фахівця.

1.2. Основні поняття та категорії, інструментарій PR

1.3. Технології проведення досліджень у PR.

Розділ ІІ. Правові та етичні основи PR – діяльності у політичній сфері

2.1. Законодавче регулювання політичних процесів та PR – діяльності

2.2. Принципи та етичні норми PR – діяльності

Розділ ІІІ. Практика PR – діяльності у політичній сфері

3.1.  Інформаційно-аналітична робота у політичній сфері. Підготовка виборчої кампанії: український та зарубіжний досвід

3.2. Політичне лідерство та його складові

3.3. Політичне лобіювання: український та зарубіжний досвід

3.4. Мистецтво мовлення як засіб досягнення політичного успіху. Політична промова.

3.5. Медіа-планування та робота із засобами масової інформації

3.6. Політична реклама

3.7. Інтернет у політичній комунікації

3.8. Деструктивні політичні технології: способи ідентифікації та протидії

3.9. Антикризові PR – технології

Післямова

Глосарій

Додаток:»Політичний PR: регламентуючі документи»

Список рекомендованої літератури