Кочубей Л.О. Виборчі технології: політичний аналіз (на прикладі виборів до парламенту сучасної України).

Кочубей Л.О. Виборчі технології: політичний аналіз (на прикладі виборів до парламенту сучасної України).

Кочубей Л.О. Виборчі технології: політичний аналіз (на прикладі виборів до парламенту сучасної України): Монографія. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. – 280 с.
ISBN 966–8602–35–8

Монографія є однією із спроб комплексного дослідження сутності, стану та тенденцій розвитку виборчих технологій у сучасній Україні на прикладі виборів до парламенту. Проаналізовано понятійний апарат цього процесу, методи дослідження електорального простору. У роботі систематизовано існуючі підходи до визначення виборчих технологій та запропоновано авторське бачення їх змісту. Охарактеризовано форми негативних проявів у організації практики виборів в Україні, маніпулювання громадською думкою під час виборчого процесу.

Основні положення і висновки монографічного дослідження можуть бути використані політичними партіями, державними службовцями, громадсько-політичними діячами, членами виборчих комісій тощо.

ЗМІСТ

Передмова

Розділ 1.  Теоретико-методологічні засади дослідження виборчих технологій.

1.1    Понятійно-категоріальний апарат дослідження виборчих технологій.

1.2    Історіографія дослідження виборчих технологій в Україні.

1.3    Методологічні аспекти дослідження електорального простору.

Примітки до розділу 1

Розділ 2.  Світовий та вітчизняний досвід застосування виборчих технологій.

2.1    Становлення виборчих технологій у світі.

2.2    Правові засади виборчого процесу в зарубіжних країнах.

2.3    Політологічний аналіз вітчизняної законодавчої бази виборчих технологій.

Примітки до розділу 2

 Розділ 3.  Розвиток виборчих технологій в Україні.

3.1 Порівняльний аналіз виборчих кампаній кандидатів у депутати 1994, 1998 та 2002 р.р.

       3.1.1 Піар-діяльність у виборах

       3.1.2 Засоби масової інформації у виборах

       3.1.3 Політичне лідерство та імідж політика у виборчому процесі.

       3.1.4 Політичне рекламування як виборча технологія

3.2 Специфіка формування і використання виборчих технологій у виборах до Верховної Ради України 2006 року

Примітки до розділу 3

Післямова

Алфавітно-предметний покажчик

Перелік скорочень