Коцур В.В. Етнополітичний конфлікт у Придністров’ї у контексті українсько-молдовських міждержавних відносин

Коцур В.В. Етнополітичний конфлікт у Придністров’ї у контексті українсько-молдовських міждержавних відносин

Коцур В.В. Етнополітичний конфлікт у Придністров’ї у контексті українсько-молдовських міждержавних відносин / В.В. Коцур. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН Украни, 2013. – 272 с.
ISBN 978-966-02-6970-5

У монографії досліджується динаміка етнополітичного конфлікту в Придністров’ї та перспективи його врегулювання у зв’язку з українсько-молдавськими міждержавними відносинами. Висвітлюється етнополітична специфіка та сутність конфлікту в Придністров’ї, історичні умови, причини і фактори його виникнення, вплив на українсько-молдовські відносини, а також потенціал цих відносин у врегулюванні конфлікту.

Книга розрахована на науковців, фахівців у галузі етнополітології, міжнародних відносин, державного управління та всіх, хто цікавиться питаннями конфліктів на пост-радянському просторі.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ВСТУП


РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ, СТАН І ДЖЕРЕЛА ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1. Теоретичні аспекти і методологічний інструментарій вивчення ролі етнополітичних конфліктів у міждержавних відносинах

1.2. Наукова література і джерела про етнополітичну ситуацію в Придністров’ї як предмет і чинник міждержавних відносин України і Молдови.

Висновки до розділу 1.


РОЗДІЛ 2. ГЕНЕЗА ЕТНОПОЛІТИЧНОХ КОНФЛІКТНОСТІ У СХІДНОМУ РЕГІОНІ МОЛДОВИ

2.1. Особливості етнополітичної історії регіону

2.2. Придністровський контекст національних інтересів Молдови та інших держав кінця ХХ ст. – початку ХХІ ст.

Висновки до розділу 2.

 

РОЗДІЛ 3. УКРАЇНСЬКО-МОЛДОВСЬКА ВЗАЄМОДІЯ В СТРУКТУРІ МІЖНАРОДНИХ ЗАХОДІВ З РЕГУЛЮВАННЯ ЕТНОПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ В ПРИДНІСТРОВ’Ї.

3.1. Українська складова ініціатив і дій міжнародної спільноти, спрямованих на подолання етнополітичної конфліктності на Сході Молдови

3.2. Співпраця з прикордонною місією ЄС «EUBAM» України і Молдови на придністровській ділянці їх міждержавного кордону

Висновки до розділу 3

 

РОЗДІЛ 4. ПОТЕНЦІАЛ МІЖДЕРЖАВНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ І МОЛДОВИ В ПОДОЛАННІ ЕТНОПОЛІТИЧНОЇ КОНФЛІКТНОСТІ В ПРИДНІСТРОВ’ЇЮ

4.1. Економічне співробітництво

4.2. Українсько-молдовські взаємини в гуманітарній сфері

Висновки до розділу 4

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ