Ковалевський В.О. Інформаційна взаємодія у політико-владному полі великого міста

Ковалевський В.О. Інформаційна взаємодія у політико-владному полі великого міста

Ковалевський В.О. Інформаційна взаємодія у політико-владному полі великого міста. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2010. – 221 с.
ISBN 978-966-02-5909-6

Монографія присвячена теоретико-методологічним та прикладним аспектам політико-владних інформаційно-комунікативних процесів. На основі ретельного вивчення наукових підходів і теоретико-методологічних засад політичної комунікації та широкого емпіричного матеріалу зі сфери сучасної української політики розробляється та обґрунтовується концептуальна модель аналізу інформаційної взаємодії (інтеракцій) у сучасному великому українському місті. У роботі проведено всебічний аналіз категорії "політична інтеракція" і вивчено її евристичний потенціал для розуміння і пояснення сучасних політичних процесів.

Книга розрахована на науковців, спеціалістів у галузі інформаційної політики, аспірантів та студентів, усіх, хто цікавиться моделями аналізу політичних процесів у сучасній Україні.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. Організація інформаційного дискурсу політико-владних інтеракцій великого міста.

1.1.   Етапи формалізації концепцій інтеракціонізму

1.2.   Концептувлаьні та методологічні засади дослідження інформаційних інтеракцій

1.3.   Інформаційно-комунікативні характеристики владного поля

РОЗДІЛ ІІ.  Безпосередні інформаційні інтеракції у владному просторі

2.1.   Типологія актів безпосередньої взаємодії

2.2.   Архетипи безпосередніх інформаційних інтеракцій

2.3.   Безпосередні інформаційні інтеракції у політико-владному полі міста Донецька

РОЗДІЛ ІІІ. Проміжні ланки міжсуб’єктної інформаційної взаємодії

3.1.   Структура, функції та статусні характеристики засобів опосередкування інформаційних інтеракцій

3.2.   Процесуальні особливості опосередкованої інформаційної взаємодії

3.3.   Динаміка опосередкованих інформаційних інтеракцій у процесі реалізації політичної влади міста Донецька

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ