Кривицька О.В. Демаркаційні лінії в етнополітичному просторі України [монографія]

Кривицька О.В. Демаркаційні лінії в етнополітичному просторі України [монографія]

Кривицька О.В. Демаркаційні лінії в етнополітичному просторі України [монографія] / О.В. Кривицька. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2015. – 328 с.
ISBN 978-966-02-7572-0

Проблеми етнополітичної поляризації та соціокультруного розмежування в Україні набули особливої актуальності. В монографії здійснений аналіз особливостей українських ідентифікаційних практик, конструювання негативної ідентичності, кордонів розмежування “свій” / “чужий” у соціокультурному просторі. Розкрито авторське бачення політизованої проблеми “двох Україн”, “кризи участі”, ціннісно-ідеологічної поляризації соціуму. Увага приділена розгляду соціокультурних маркерів у системі національної безпеки України, серед яких мовне питання, історична пам’ять, релігійний чинник, міграційні впливи та ін. Акцент зроблено на виявленні ліній демаркації, які спричинили ризики дезінтеграції та виклики суверенітету і територіальної цілісності України.

Розрахована на науковців, студентів, політиків – усіх, кого цікавлять сучасні процеси консолідації української нації.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Особливості дослідження міжетнічної взаємодії

1.1. Теорія “етнічного кордону” в сучасній етнокультурології

1.2. Соціокультурна дистанція: теоретичні підходи та парадигми

Розділ 2. Етнічна ідентичність: екзистенційний і політичний виміри

2.1. Етнічність: концепція, параметри, суб’єкти обстоювання самобутності

2.2. Етнополітична мобілізація та етнізація: конфліктні параметри

2.3. Полікультурний мегатренд: небезпеки системних змін

2.4. Спільна ідентичність: проблеми становлення

Розділ 3. Регіональна проекція етнополітичної поляризованості України

3.1. Конфліктний вимір регіональних ідентифікаційних практик

3.2. Ціннісно-ідеологічні орієнтації українського суспільства: відмінності та перспективи єднання

3.3. Український “Схід – Захід” як чинник суспільно-політичної трансформації

Розділ 4. Етнополітичні маркери у контексті суспільного розмежування

4.1. Конфліктний потенціал мовного питання

4.2. Міжконфесійні бар’єри на шляху до консолідації

4.3. Історична пам’ять і створення національного міфу

4.4. Стресогенність міграційних процесів

4.5. Толерантність і ксенофобія: відторгнення “інших”

Післямова

Література і джерела

Додатки