Кризи політичного розвитку в Україні: причини, зміст і способи нівелювання

Кризи політичного розвитку в Україні: причини, зміст і способи нівелювання

Кризи політичного розвитку в Україні: причини, зміст і способи нівелювання : монографія / авт. кол.: Г. І. Зеленько (керівник, наук. ред.), Р. В. Балабан, С. Г. Брехаря, Л. Л. Кияниця, О. Ю. Кондратенко, Н. В. Кононенко, Т. М. Ляшенко. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2022. 352 с.
ISBN 978-966-02-9488-2

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Передмова (Олег Рафальський)

Розділ 1. Теоретичні засади дослідження криз політичного розвитку: український контекст (Леонід Кияниця)

Розділ 2. Криза ідентичності як криза політичної культури, політичної свідомості та ідеології (Світлана Брехаря, Галина Зеленько, Леонід Кияниця, Наталія Кононенко)

Розділ 3. Криза легітимності в Україні або чому українці хронічно не довіряють державі (Наталія Кононенко)

Розділ 4. Криза розподілу як ознака кризи соціально-економічних функцій держави (Тетяна Ляшенко)

Розділ 5. Криза проникнення та її роль у руйнуванні соціального капіталу в Україні (Світлана Брехаря)

Розділ 6. Криза участі. Без політичної участі не буває демократії (Ростислав Балабан)

Розділ 7. Як кризи політичного розвитку позначилися на зовнішній політиці України (Олег Кондратенко)

Розділ 8. Наслідки впливу криз політичного розвитку на суспільно-політичні процеси в Україні (Галина Зеленько)

Висновки (Галина Зеленько)

Бібліографічні посилання