Кучер В.І., Майборода О.М. Всесвітня історія. Новітній період (від початку Другої світової війни): Підручник для 11-кл. загальноосвіт. навч. закл.

Кучер В.І., Майборода О.М. Всесвітня історія. Новітній період (від початку Другої світової війни): Підручник для 11-кл. загальноосвіт. навч. закл.

Кучер В.І., Майборода О.М. Всесвітня історія. Новітній період (від початку Другої світової війни): Підручник для 11-кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Ґенеза, 2005. – 416 с.: іл., карти
ISBN 966-504-374-9

Підручник з всесвітньої історії для 11-го класу загальноосвітньої школи.

 

 

ЗМІСТ

Дорогі друзі!

ТЕМА І. ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА (1939-1945)

§ 1. Початок війни. Події вересня 1939 – червня 1941 року

§ 2. Воєнні дії у середині 1941-1942 років

§ 3. Перебіг подій у 1943 році

§ 4. Окупаційний режим у поневолених країнах. Рух Опору

§ 5. Воєнні дії у 1944 році

§ 6. Завершення та підсумки війни

ТЕМА II. СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ І КАНАДА

§ 1. США у 1945 – 1960 роках

§ 2. СІЛА у 1960-1970-х роках

§ 3. США у 80-х роках XX – на початку XXI ст.

§ 4. Канада

ТЕМА III. КРАЇНИ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

§ 1. Європейська інтеграція

§ 2. Велика Британія

§ 3. Франція

§ 4. Німеччина

§ 5. Італія

ТЕМА IV. СРСР. ВІДНОВАЕНІ ТА НОВІ НЕЗАЛЕЖНІ ДЕРЖАВИ

§ 1. СРСР у перше повоєнне десятиріччя

§ 2. «Відлига» (1953-1964)

§ 3. Роки «застою» (1964-1985)

§ 4. «Перебудова» та розпад СРСР (1985-1991)

§ 5. Росія у 90-ті роки XX – на початку XXI ст.

§ 6. Відновлені та нові незалежні держави: початок самостійного життя (1991 – кінець 90-х років)

ТЕМА V. КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ

§ 1. Встановлення радянського панування у країнах Центрально-Східної Європи

§ 2. Польща

§ 3. Чехословаччина. Чеська та Словацька республіки

§ 4. Угорщина

§ 5. Румунія

§ 6. Болгарія

§ 7. Югославія. Нові південнослов’янські держави

ТЕМА VI. КРАЇНИ АЗІЇ, АФРИКИ І ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ

§ 1. Крах колоніалізму

§ 2. Японія

§ 3. Китай

§ 4. Індія

§ 5. Країни Південно-Східної Азії

§ 6. Країни Близького і Середнього Сходу

§ 7. Країни Африки

§ 8. Країни Латинської Америки

ТЕМА VII. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

§ 1. «Холодна війна»

§ 2. Розрядка

§ 3. До нової системи міжнародних відносин

ТЕМА VIII. КУЛЬТУРА КРАЇН ЗАРУБІЖНОГО СВІТУ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XX ст.

§ 1. Нове обличчя цивілізації

§ 2. Розвиток науки

§ 3. Література, мистецтво, архітектура

§ 4. Розвиток фізкультури і спорту

§ 5. Світ на межі тисячоліть

Словник термінів

Хронологічна таблиця