Курас І.Ф. Етнополітологія. Перші кроки становлення

Курас І.Ф. Етнополітологія. Перші кроки становлення

Курас І.Ф. Етнополітологія. Перші кроки становлення. – К.: Ґенеза, 2004. – 736 с.
ISBN 966-504-294-7

Пропонована увазі читача праця є продовження книги "Етнополітика: історія і сучасність", яка побачила світ п’ять років тому. Вона являла собою окремі наукові доповіді, виступи, інтерв’ю з широкого спектра етнополітичних проблем в їх історичному та сьогоденному вимірах. За минулі роки зроблено чимало для поглиблення наукових досліджень у цій царині. Саме життя додало чимало нового, що просто раніше не могло бути предметом вивчення. Зрештою, відбулося головне – становлення нової галузі суспільствознавства – етнополітології як науки. До цього активно долучився автор, очолюваний ним академічний інститут. Аналізові основних здобутків, а ще більше – невирішених проблем і перспектив їх розв’язання присвячується ця нова праця.

ЗМІСТ

ВСТУП

І. Виклики часу і еволюція етнополітичного знання

II. Нові риси геополітичного виміру сучасної України

ІІІ. Підстави української ідеї (еволюція в контексті пошуку етноісторичних моделей)

IV. Етнополітичні засади державотворення в Україні

V. Пошук гармонії в контексті «нового регіоналізму» 

VI. Українці, корінні народи і національні меншини: проблеми гармонізації

VII. Етноконфесійні реалії

VІІІ. Мовна політика: здобутки і проблеми

IX. Політика і культура

X. Діаспора та міграції: нові реалії, нові проблеми

XI. Етнополітична культура в Україні (замість післямови)

 ДОДАТКИ

Суспільні трансформації і суспільні науки: проблеми методології

Концептуальні засади визначення національної ідеї

Інтеграція репатріантів в українське суспільство і завдання української науки

Проблемні питання розвитку відносин із сусідніми країнами в контексті державної політики України щодо національних меншин

Розвиток соціогуманітарних досліджень у Національній академії наук України
1999-2003

22 січня – День Соборності України  

Доленосний акт (85-річчя Акту Злуки)