Курас І.Ф. Етнополітика: Історія та сучасність. Статті, виступи, інтерв’ю 90-х років

Курас І.Ф. Етнополітика: Історія та сучасність. Статті, виступи, інтерв’ю 90-х років

Курас І.Ф. Етнополітика: Історія та сучасність. Статті, виступи, інтерв’ю 90-х років. – К.: ІПіЕНД, 1999. – 656 с.
ISBN 966-02-1281-Х

У монографії розміщені у проблемно-хронологічному порядку статті, доповіді виступи з 1991 р. з актуальних проблем етнополітичного розвитку і гуманітарної сфери України у цілому.

ЗМІСТ

Передмова

I. ПРОБЛЕМИ ЕТНОПОЛІТИКИ

Етнополітологія: запити життя і відповіді вчених

Церква і національне відродження

Федерація чи унітарна держава?

Євреї в незалежній Україні: проблеми наукових досліджень

Відродити іудаїку в Україні

Крим і Україна: нова сторінка історії

Покладатися на мудрість народу

Етна етносів

Етнонаціональні відносини і політика в науковому вимірі

Проблема «корінних народів» в політичному дискурсі України

Держава должна быть унитарной

До національної консолідації

Большой договор Украины с Россией: рука об руку в XXI век

II. ГУМАНІТАРНА СКЛАДОВА ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

«Просто треба працювати»

«Про війну – тільки правду»

«Демографическая ситуация в Украине, безусловно, тревожная, но не катастрофическая»

Возвращение депортированных народов может не завершиться до конца XX столетия

Сьогодні виконавча влада повинна мати більший обсяг повноважень

Святкові урочистості – це не разова кампанія

Украйна и Россия в новом геополитическом пространстве: актуальность проблеми и перспективи ее изучения

Проблема жіноцтва – серцевина гуманізму і гуманітарної політики

Проблеми женщин независимой Украины

«Меняя плюс на минус, мы можем создать неизвестную нашему народу войну» 

Украйна в годы Великой Отечественной войны

«Найголовніший наш здобуток – ми утримали гуманітарну сферу»

Передмова

Проблеми людського розвитку в Україні

Такі події роблять нас нацією, народом    

Приоритеты гуманитарной политики

Утверджувати українську духовність

Шість років незалежної України

До проблеми української соборності

ІІІ. РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ЕТНОПОЛІТИКИ

Регіональна політика як фактор стабілізації соціально-політичної ситуації, збереження єдності та територіальної цілісності України

Державотворчі інтереси в сучасній Україні

Крьімская автономия через год после принятия Конституции Украины

Регіональні аспекти етнополітики

Регіоналізм: історичний досвід, сучасні виміри

IV.       ПРОБЛЕМИ СОЦЮГУМАНІТАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Ювілей: деякі уроки в контексті сучасності

По поводу юбилея  

Про роботу Державної комісії з питань реорганізації в галузі науки

Каких перемен ждут ученые?

Педагогічну науку – на бистрінь часу

Виступ на сесії Загальних зборів НАН України 11 квітня 1997 р.

Плідна співпраця, взаємне збагачення

Українські першодруки в дослідженнях вітчизняних учених

Українська революція: новітній стан та завдання історіографічної розробки проблеми

Філія Всеукраїнської академії наук у Ленінграді

Нові риси та методи в організації та розвитку соціогуманітарних досліджень

Катастрофа і опір українського єврейства у другій світовій війні

V. ЕТНОНАЦЮНАЛЬНА ТА ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

Культура міжнаціонального спілкування

Політична опозиція в Україні: історичний досвід і сьогодення

«Популистские лозунги левых недолговечны»

Демократія і державність

Про політичну систему сучасної України

Комунізм у посткомуністичному світі

Україна після парламентських виборів: перспективи для політичних і господарських реформ

Інтелігенція постіндустріальної доби

До проблеми політичної культури

До питання про механізм стабільності

VI. ШТРИХИ ДО ПОЛІТИЧНИХ ПОРТРЕТІВ В ІНТЕР’ЄРІ ЕПОХИ

Феномен Щербицького: 17 років на чолі Компартії України

М. О. Скрипник: штрихи до портрета в інтер’єрі

Академік М. Є. Слабченко: повернення в історію

Особа та політична діяльність М. С. Хрущова в дзеркалі джерел та літератури

Михайло Сергійович Грушевський (1866-1934)

Ювілей Петра Могили – подія європейського значення

Сергій Єфремов і його Щоденники          

Перший речник новітнього українського самостійництва (Микола Міхновський) 

VII. З ВИСТУПІВ НА ПАРЛАМЕНТСЬКИХ СЛУХАННЯХ

Доповідь на парламентських слуханнях з питання про хід підготовки до відзначення Перемоги у Великій Вітчизняній війні

З виступу на парламентських слуханнях з питань освіти          

З виступу на парламентських слуханнях з питань освіти          

З виступу на парламентських слуханнях щодо реалізації державної молодіжної політики

ЗМІСТ