Лобода Т.М. “Василь Кравченко. Громадська, наукова та просвітницька діяльність”.

Лобода Т.М. “Василь Кравченко. Громадська, наукова та просвітницька діяльність”.

Лобода Т.М. "Василь Кравченко. Громадська, наукова та просвітницька діяльність" – К.: ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2008. – 238 с.

Вийшла друком монографія Лободи Т.М. "Василь Кравченко. Громадська, наукова та просвітницька діяльність".

Завантажити повну версію

Книгу присвячено дослідженню громадської та наукової діяльності видатного українського народознавця, етнографа, фольклориста, діалектолога, активного учасника «Просвіти», одного з перших в Україні теоретиків етнографічної музейної справи В.Г.Кравченка (1862-1945). В монографії на широкій документальній базі реконструйовано процес формування особистості вченого, визначено роль та значення його діяльності у становлення українського народознавства. Йдеться про тісну інтелектуальну співпрацю вченого з такими відомими діячами вітчизняної науки та мистецтва як: Борис Грінченко, Михайло Коцюбинський, Василь Зінковський, Дмитро Яворницький та ін.. Дослідження ґрунтується на репрезентативній джерельній базі, переважна частина якої вперше вводиться до наукового обігу.

Видання розраховане на фахівців, викладачів і студентів, усіх, хто цікавиться історією України, розвитком народознавчих досліджень і становлення музейної справи.

 

ЗМІСТ

         Передмова

Розділ 1.  ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛА

1.1    Історіографічний огляд

1.2    Архівні та друковані джерела

Розділ 2.  ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ ТА СТАНОВЛЕННЯ НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ ВАСИЛЯ КРАВЧЕНКА

2.1    Дитинство та роки навчання В.Кравченка

Залучення до громадсько-політичного руху та початки наукових пошуків

2.2    Наукова діяльність. Участь у роботі товариства «Просвіта».

2.3    Політична активність у роки визвольних змагань (1917-1920)

Розділ 3.  1920 – 1940 РОКИ: ДОСЛІДНИЦЬКА ТА НАУКОВО – ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

3.1    Участь у дослідницьких програмах ВУАН; наукова та науково – організаційна діяльність у Волинському історико – археологічному музеї

3.2    Наукова праця в Дніпропетровському історико – археологічному музеї за умов політичних переслідувань

3.3    Наукова та суспільна діяльність у другій половині 1930-х – початку 1940-х років

Розділ 4.  МЕТОДИКА ТА МЕТОДОЛОГІЯ ФОЛЬКЛОРИСТИЧНО-ЕТНОЛОГІЧНОЇ ТА МУЗЕЙНОЇ ПРАЦІ ВАСИЛЯ КРАВЧЕНКА

4.1     Проблематика та засади наукових досліджень

4.2     Популяризація здобутків фольклористично-етнологічних студій, організація колективної збирацької роботи та заснування народознавчих осередків.

4.3      Розробка принципів функціонування музейних установ та їх практичне втілення.

Замість післямови

Перелік умовних скорочень

Додатки

Список використаних джерел

Покажчик